Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Addisjon og subtraksjon av desimaltall

I 1991 under gulfkrigen ble et amerikansk base angrepet av et irakisk misil. Amerikanerne skøt ut en misil i forsvar. Den amerikanske misilen traff ikke den irakiske i tide, fordi datamaskinen hadde forkortet et desimaltall før den gjorde sine beregninger. Denne forkortelsesfeilen ble så stor at den amerikanske misilen var 0,34 sekunder etter den irakiske, og dermed bommet den med over 500 m.

Eksemplet over viser hvor viktig riktig utregning av desimaler er. Desimaltall brukes til å angi akkurat de samme størrelsene som brøker. Regning med desimalltall følger samme fremgangsmåte som regning med flersifrede, hele tall. Vi må bare være omhyggelige med å få kommaet på rett plass.

Et desimaltall er et tall som inneholder et desimaltegn (komma). Sifrene som står etter kommaet, kalles desimaler. Første plass etter komma er tidelsplassen, neste plass hundredelsplassen og så videre.

 

Eksempel 1

To bordbiter er henholdsvis 4,2 m og 5,6 m lange. Hva er summen av lengdene?

Utregningen følger samme mønster som for hele flersifrede tall. Enere legges til enere, tideler til tideler, hundredeler til hundredeler og så videre. Tieroverganger gjøres på også på samme måte som med hele, flersifrede tall.

Husk at 1 meter er lik 10 desimeter. Vi kan derfor regne summen på to måter. 

Subtraksjon følger også samme regler som gjelder for hele flersifrede tall. Klarer du å finne differensen mellom de to lengdene?

 

Eksempel 2

Snekker Farra sløser ikke med materialer, og er derfor avhengig av helt nøyaktige utregninger. Han skal legge parkett mellom peisen og veggen. Avstanden fra peisen til veggen er 1,437 m. De innkjøpte parkettene er 2,5 m lange. Hvor mange meter må snekker Farra skjære av for at parketten skal passe perfekt?

Snekker Farra må skjære av 1,063 m.

Del på Facebook

Del på Facebook

Begrep

 • Addisjon

  Er det samme som å legge til, legge sammen eller plusse sammen.

  Regneoperasjonen 5 + 7 = 12 kalles en addisjon.
  Tallene 5 og 7 kalles ledd, og resultatet, 12, kalles en sum.
  Mellom leddene skrives plusstegn +.

 • Brøk

  Brøk

  Brøk er et rasjonalt tall der teller og nevner er hele tall. Det er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon. Nevneren må være forskjellig fra null.

  Brøk kan sees som et tall på tallinja eller som del av en mengde.

 • Desimaltall

  Desimaltall er tall som inneholder komma.

  Eksempel: 2,34 og 18,001

  Sifrene som følger etter komma, kalles desimaler.

 • Differanse (tall)

  Utrykket a − b kalles differansen mellom a og b.

  10 − 2 = 8. Differansen mellom 10 og 2 er 8.

 • Enere

  Sifferet som står på enerplassen forteller hvor mange enere det er i tallet.

  Eksempel: tallet 286 har 6 enere.

 • Heltall

  Heltall er de tallene vi oftest teller: 0, 1, 2, 3, 4... De hele tallene inkluderer også de negative tallene; -1, -2, -3...

  Symbolet for mengden av hele tall er ℤ.

 • Hundredeler

  Sifferet som står på hundredelsplassen viser hvor mange hundredeler det er i tallet.

  Eksempel: 3,169. Her står sifferet 6 på hundredelsplassen.

 • Lengde

  Lengde er målet for avstand. Lengden måles langs linjer, både rette og buede. Enheten for lengde er meter, eller andre mål avledet fra meter.

 • Siffer

  Er symbolene (skrifttegnene) som vi bruker i vårt posisjonssystem for å beskrive ulike tall.

  Vi har ti ulike siffer: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 • Subtraksjon

  En regneoperasjonen der vi har et tall og trekker fra et annet.
  Regneoperasjonen 14 – 9 = 5 kalles en subtraksjon.
  Tallene 14 og 9 kalles ledd, og resultatet kalles differensen.

 • Tideler

  Sifferet som står på tidelsplassen i et desimaltall viser hvor mange tideler det er i tallet. Tidelene er den første desimalen.

  Eksempel: Sifferet 7 står tidelsplassen i 4,72 og viser at tallet har 7 tideler.

 • Tierovergang

  Når summen av ensifrede tall blir større enn ti, får vi en tierovergang.

Hopp over bunnteksten