Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Tallregning - de fire regneartene

De fire grunnleggende regneartene er addisjon (å legge sammen), subtraksjon (å trekke fra), multiplikasjon (å gange) og divisjon (å dele). Hva gjør vi når vi har et regnestykke med både addisjon og multiplikasjon? Hva gjør vi når det i tillegg er parenteser i regnestykket?

I lynkurset vil vi se på hvordan vi regner med positive tall som flersifrede tall og desimaltall. Vi vil se på regning med negative tall og hvordan vi regner med parenteser.

Har noe gått i glemmeboken? Ta en raskt test i

 

Begrep

 • Addisjon

  Er det samme som å legge til, legge sammen eller plusse sammen.

  Regneoperasjonen 5 + 7 = 12 kalles en addisjon.
  Tallene 5 og 7 kalles ledd, og resultatet, 12, kalles en sum.
  Mellom leddene skrives plusstegn +.

 • Desimaltall

  Desimaltall er tall som inneholder komma.

  Eksempel: 2,34 og 18,001

  Sifrene som følger etter komma, kalles desimaler.

 • Divisjon

  Divisjon er en regneart som er den omvendte operasjonen av multiplikasjon.

  Eksempel: 6:2=3 fordi 23=6.

 • Gjentatt addisjon

  Gjentatt addisjon er addisjon av samme tall flere ganger. Multiplikasjon kan sees på som gjentatt addisjon.

  3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 5 · 3 = 15

 • Multiplikasjon

  Å multiplisere er det samme som gjentatt addisjon, ofte kalt "ganging".

  Regneoperasjonen 3 · 4 = 12 kalles en multiplikasjon, og sier at vi skal legge sammen tallet 3 fire ganger, eller at vi skal ta tallet 4 og addere dette med seg selv 3 ganger.

  Produktet blir det samme, uansett hvilken rekkefølge faktorene kommer i.

  Eksempel: 3 · 4 = 12 og 4 · 3 = 12

  Tallene 3 og 4 kalles faktorer, og resultatet kalles et produkt.
  Mellom faktorene skrives multiplikasjonstegn (·).

 • Naturlige tall

  De positive heltallene 1, 2, 3, 4...

  Mengden av naturlige tall angis med symbolet .

  Hvis 0 skal være med i mengden bruker vi symbolet 0.

 • Negative tall

  Tall som er mindre enn null, kalles negative tall. Vi viser at tallet er negativt ved å sette — foran tallet.

  Eksempel: 3, som leses minus tre.

 • Positive tall

  Tall som er større enn null kalles positive tall.

  Eksempel: 1, 78, 435.

 • Siffer

  Er symbolene (skrifttegnene) som vi bruker i vårt posisjonssystem for å beskrive ulike tall.

  Vi har ti ulike siffer: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 • Subtraksjon

  En regneoperasjonen der vi har et tall og trekker fra et annet.
  Regneoperasjonen 14 – 9 = 5 kalles en subtraksjon.
  Tallene 14 og 9 kalles ledd, og resultatet kalles differensen.

Hopp over bunnteksten