Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Addisjon

Hvordan adderer vi?

Regnetegnet for addisjon er +, og det leses "pluss". Når vi adderer, kalles resultatet for en sum. Tallene som adderes, kalles addender eller ledd. Å addere betyr å legge sammen.

Eksempel


Vi skal regne ut 142+1172 på papiret.

Vi setter tallene vi skal legge sammen rett over hverandre. Her er det viktig at enere, tiere, hundrere og tusener kommer rett ovenfor hverandre. Vi begynner med å legge sammen enere, så tiere, så hundrere og til slutt tusener.

  Tusener Hundrere Tiere Enere
    1 4 2
+ 1 1 7 2
______________________________
= 1 3 1 4

 
Vi legger sammen enere og skriver svaret under disse. Nå skal vi legge sammen tiere. Til sammen er det 4+7=11 tiere. Elleve tiere er det samme som 110, så derfor beholder vi en tier og tar med oss hundre til summen av hundrere. Nå legger vi sammen hundrere, 1+1=2 pluss den ene som kom fra de tierplassen. Derfor får vi 3 på hundrerplassen. Til slutt legger vi sammen tusener. Det blir bare 1 da vi ikke har noen tusener i første tallet.

 

Hvorfor fungerer metoden?

REGEL

Uavhengig av rekkefølge vi adderer i og antall tall eller størrelser vi adderer, blir summen alltid den samme. 

Vi ser igjen på addisjonen 142+1172.

Tallet 142 kan tolkes spaltes i tre tall: 2 enere, 4 tiere, 1 hundrer.

Tallet 1172 kan vi på liknende måte spalte i fire tall: 2 enere, 7 tiere, 1 hundrer, 1 tusener.

Dermed kan vi skrive 142+1172 som summen av sju tall:

142+1172 = 2 enere + 4 tiere + 1 hundrer + 2 enere + 7 tiere + 1 hundrer + 1 tusener

Siden rekkefølgen ikke har betydning, kan vi ordne uttrykket slik at enerne, tierne, hundrerne og tusenene kommer sammen:

142+1172=2+2+40+70+100+100+1000

Nå legger vi sammen først enere, så tiere, så hundrere og til slutt tusener:

142+1172=4+110+200+1000=4+10+300+1000

Når vi stiller tallene ovenfor hverandre, finner vi altså summen av enerne, summen av tierne, summen av hundrere og summen av tusener hver for seg. Hvis det blir ti eller mer i én sum, overføres det til plassen til venstre.

grupperingsregel

Når vi skal addere tre eller flere tall, kan vi gruppere dem sammen som vi vil.

Del på Facebook

Del på Facebook

Begrep

 • Addisjon

  Er det samme som å legge til, legge sammen eller plusse sammen.

  Regneoperasjonen 5 + 7 = 12 kalles en addisjon.
  Tallene 5 og 7 kalles ledd, og resultatet, 12, kalles en sum.
  Mellom leddene skrives plusstegn +.

 • Enere

  Sifferet som står på enerplassen forteller hvor mange enere det er i tallet.

  Eksempel: tallet 286 har 6 enere.

 • Hundrer

  Sifferet som står på hundrerplassen forteller hvor mange hundrere det er i tallet.

  Eksempel: 38745. Dette tallet har 7 hundrere.

 • Ledd

  I en addisjon kalles tallene som legges sammen for ledd.

  Eksempel: 8+3+5=16 , her kalles tallene 8, 3 og 5 for ledd.

 • Sum

  Resultatet av en addisjon.

  Eksempel: 2 + 5 + 1 = 8, her kalles 8 for sum.

 • Tiere

  Sifferet som står på tierplassen forteller hvor mange tiere det er i tallet.

  Eksempel: 3847. Dette tallet har 4 tiere.

Hopp over bunnteksten