Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Mia og Marius besøker Eidsvollbygningen

Til grunnlovsjubileet i 2014 skulle Eidsvollbygningen restaureres. Mia og Marius får en omvisning av Geir Thomas som var med på å bestemme hvordan restaureringen skulle foregå.

Historien

–Velkommen til Eidsvollsbygningen, hilser Geir Thomas i det Mia og Marius kommer inn.

- Vi starter med å se på Rikssalen i 2. etasje. Det er kanskje Norges mest berømte rom.

- Ja, skyter Marius inn, det var vel i det rommet Norge erklærte seg selvstendig og grunnloven ble vedtatt?

- Det stemmer, sier Geir Thomas. Og året etter ble det første Stortingsvalget holdt. Men selv om de innførte demokrati, var det bare embetsmenn, bønder og rike folk som hadde stemmerett.

 

Oppgave 1

Ved valget i 1815 var det 60 000 mennesker som hadde stemmerett. I 2013 hadde 60 ganger så mange stemmerett. Hvor mange hadde stemmerett i 2013?

- Jeg tror jeg har sett et maleri av rommet, og på det var det mange menn som satt på benker langs veggene, sier Mia.

- Det stemmer nok, nikker Geir Thomas. Maleriet viser alle som var med på å vedta grunnloven. Maleriet er malt lenge etter 1814, men det er jo fint likevel.

– Hvor mange menn var det egentlig som møttes på Eidsvoll i 1814? spør Marius.

- Ja, dere som liker matematikk kan jo få svaret som en oppgave, smiler Geir Thomas lurt.

 

Oppgave 2

Antallet som underskrev grunnloven i 1814 er delelig med 14. Men hvis vi deler antallet med 3 får vi 1 til rest og hvis vi deler med 5 får vi 2 til rest. Tallet er mindre enn 300. Hvor mange var de?

 

- Siden dere fikk til den oppgaven får dere en til. Vinduene i enden av rommet her har rutemønster. Hvis dere tar et område på 4 ganger 4 ruter, går det an å plassere 4 kryss slik at ingen ligger på samme rad, kolonne eller skrålinje:

  x    
      x
x      
    x  

Oppgave 3

Kan man plassere 5 kryss i et 5·5 rutemønster uten at noen ligger på samme rad, kolonne eller skrålinje? Hva med 6 kryss i et 6·6 mønster?

Fasit

Oppgave 1

3 600 000

 

Oppgave 2

112

Alle tall som er delelige med 14, er med i 14-gangen.  Deler vi et tall på 5 og får 2 i rest må tallet slutte med 7 eller 2. Fordi ingen tall i 14-gangen slutter på 7, må tallet slutte på 2 og de første to er 42 og 112. Fordi 42 er delelig på 3, er 112 svaret da 112 delt på 3 gir 1 til rest.

 

Oppgave 3

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

Skrevet av

Nils Voje Johansen
Nils Voje Johansen
Arne B. Sletsjøe
Arne B. Sletsjøe

Institusjon

Universitetet i Oslo