Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 83461

Er den lille trekanten på toppen formlik med den store trekanten?

2

ID: 83422

Finn alle formlike trekanter på bildet.

 

3

ID: 83295

Isabel er 1,78 m høy og hennes skygge på et tidspunkt på en solrik dag er 3,75 m lang. Broren hennes er 1,10 m høy og hun ønsker å ha hele ham i skyggen sin. Hvor langt unna broren må hun stå?

4

ID: 83306

Avgjør om trekanten ABC der vinkelen CAB = 56o og vinkelen ABC = 42o er formlik med trekanten DEF der vinkelen FDE = 42o og vinkelen DEF = 83o.

5

ID: 83459

Finn x når du vet at MN er parallell med BC.

 

6

ID: 83297

Finn ut lengden på siden x.

7

ID: 83430

Pyramidens topp skjæres av med et tverrsnitt parallelt med grunnflaten. Beregn det kvadratiske tverrsnittets areal.

8

ID: 83292

"To trekanter er formlike når forholdet mellom motsvarende sider er likt." Er påstanden riktig? Begrunn svaret.

9

ID: 83303

På bildet kan du se hvordan Egypterne bestemte høyder. Stavens lengde er 1,2 m og dens skygge er 1,9 m. Pyramidens skygge strekker seg 228 m fra pyramidens midtpunkt. Hvilke trekanter på bildet er formlike?

10

ID: 83447

På bildet er sidene AB, CD og EF parallelle. Bestem lengden av EF.

Fasit

1

ID: 83461
Fasit:

Ja.

2

ID: 83422
Fasit:

De to rettvinklede trekanter er formlike.

3

ID: 83295
Fasit:

Minst 1,43 m.

4

ID: 83306
Fasit:

Nei.

5

ID: 83459
Fasit:

6,0 cm

6

ID: 83297
Fasit:

2,8 cm

7

ID: 83430
Fasit:

1100 m2

8

ID: 83292
Fasit:

Ja.

9

ID: 83303
Fasit:

Trekanten som er avgrenset av pyramidens høyde, skygge og solstrålen, er formlik med trekanten som er laget av staven, dens skygge og solstrålen.

10

ID: 83447
Fasit:

65 cm