Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 53543

Finn C i ΔABC når

a) A=40o, AB=7,5 cm og BC=8,0 cm.

b) A=40o, AB=7,5 cm og BC=5,0 cm.

2

ID: 49610

I ΔABC er AC = 3,05 m, A = 35° og B = 65°. Finn BC.

3

ID: 48537

Bruk sinussetningen til å regne ut de ukjente vinklene og sidene i ΔABC.

4

ID: 48538

I ΔABC har AB lengden s og AC lengden 3s. I tillegg er B=107o.

a) Hvor stor er C ? Hva må da A være?

b) Hvor lang er BC ?

5

ID: 29978
I trekanten ABC er A=74o,C=38o,AB=120m

Tegn en hjelpefigur. Bruk sinussetningen til å regne ut lengden av AC.

6

ID: 29096
Regn ut arealet når a = 8 cm, b = 12 cm og vinkel C = 50o

7

ID: 31154

Regn ut arealet av trekant ABC når:

B = 48,5o, AB = 120 m og BC = 145 m.

8

ID: 49607

Finn B når du i tillegg får vite at A er 75°. Avrund svaret til nærmeste hele gradtall.

9

ID: 49626

I ΔABC er AB = 9,3 cm, AC = 7,3 cm og B = 37°. Finn den største verdien BC kan ha.

10

ID: 31199
I trekant ABC er AB = 17 cm, AC = 23 cm og vinkel A = 36o.

a) Bestem arealet av trekant ABC.

b) Finn lengden BC.

Fasit

1

ID: 53543
Fasit:

a) C=37,1o

b) C=74,6o eller C=105,4o

2

ID: 49610
Fasit:

BC = 1,93 m

3

ID: 48537
Fasit:

A=48,3o, B=29,7o og AC=3,65 cm

4

ID: 48538
Fasit:

a) C=18,6o og A=54,4o

b) BC=2,55s

5

ID: 29978
Fasit:
180.7 m

6

ID: 29096
Fasit:
36.8 cm2

7

ID: 31154
Fasit:
6516 m2

8

ID: 49607
Fasit:

B = 21°

9

ID: 49626
Fasit:

BC = 12,1 cm

10

ID: 31199
Fasit:
a) 115 cm2
b) 13.6 cm