Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35606
Finn f(x) når funksjonen f er gitt ved

f(x)=x+43

2

ID: 35524
Tegn grafen og bestem veksthastigheten til funksjonen gitt ved

f(x)=3x3

3

ID: 35631
Deriver uttrykket:

h(x)=5x3+7x1

4

ID: 35632
Deriver uttrykket:


T(t)=3t3+3t2+t1

5

ID: 83655

Grafen viser den deriverte til en av funksjonene. Hvilken?

f(x)=3xg(x)=13x2h(x)=3x22

6

ID: 83529

Funksjonen p(t)=t2+2t har en tangent i punktet (0,0). Finn likningen for tangenten.

7

ID: 35623
Finn f(x)f(x) når funksjonen f er gitt ved

f(x)=2x3+3x2f(x)=4x2

8

ID: 35598
Finn f(a) når funksjonen f er gitt ved

f(x)=x2+1

9

ID: 34564
Hva er den deriverte for x = 15 for f gitt ved f(x)=0.002x20.4x+100?

10

ID: 83498

Tegn grafen til funksjonen y=x2+3x. I hvilket eller hvilke punkter på kurven er tangentens stigningstall lik 0 når tangenten er i punktet (1,2)?

Fasit

1

ID: 35606
Fasit:
f(x)=1

2

ID: 35524
Fasit:

Veksthastigheten er 3.

 

3

ID: 35631
Fasit:
15x2+7

4

ID: 35632
Fasit:
T(t)=9t2+6t+1

5

ID: 83655
Fasit:

h(x)

6

ID: 83529
Fasit:

y=2x

7

ID: 35623
Fasit:
f(x)=6x2+6x

8

ID: 35598
Fasit:
2a

9

ID: 34564
Fasit:
-0.34

10

ID: 83498
Fasit:

1,5