Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35228
Forkort brøken:

3x2122x4

2

ID: 34809
Regn ut:

1x+1612x13x

3

ID: 34805
Regn ut:

2x5+12x2110

4

ID: 35244
Skriv uttrykkene så enkelt som mulig:

a) 2x6x29
b) 4x1:2x21

5

ID: 49076

Regn ut og skriv så enkelt som mulig

(14y)2(y23)324

6

ID: 82016

Forenkle uttrykket.

(x16yx2y16)3

7

ID: 35258
Finn fellesnevneren og trekk sammen:

2x3x+1x24x+3

8

ID: 34780
Regn ut:

x4:x12

9

ID: 28252
Regn ut og skriv så enkelt som mulig:

(3x)3(2x)4(4x)3

10

ID: 35492
Regn ut uttrykket:

2x2+2x4x

Fasit

1

ID: 35228
Fasit:
3x+62

2

ID: 34809
Fasit:
x+6

3

ID: 34805
Fasit:
4x+55x1

4

ID: 35244
Fasit:
a) 2x+3

5

ID: 49076
Fasit:

0

6

ID: 82016
Fasit:

x132y52

7

ID: 35258
Fasit:
1x1

8

ID: 34780
Fasit:
3

9

ID: 28252
Fasit:
274x4

10

ID: 35492
Fasit:
4x6x2+2x