Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35179

Løs ulikheten:
314x27<x2+514

2

ID: 34862
Løs ulikheten:

2(3x)<2+3(x1)

3

ID: 82722

Løs ulikhetene.

a) x2+2x3<0b) x2+2x3>0

4

ID: 51686

Løs ulikhetene ved regning:

a) x23x0

b) x24<0

c) 2x2+5x+30

5

ID: 53710

a) Tegn funksjonen f(x)=x2x8 og linja y=2 i samme koordinatsystem.

b) Løs ulikheten x2x8<2 grafisk.

c) Løs ulikheten ved regning.

6

ID: 27874
Løs ulikheten:

12(x1)+13x>2(x+23)

7

ID: 82738

Løs ulikheten x210x21.

8

ID: 82784

Løs likningen y22x2+7x=3 med hensyn på y. Hvilke verdier av x gir reelle verdier av y?

9

ID: 49667

Løs ulikheten

5(23x)4>12(3+x)

10

ID: 82697

Løs ulikheten (x+2)(3x5)10 ved regning.

Fasit

1

ID: 35179
Fasit:
x>94

2

ID: 34862
Fasit:
x>75

3

ID: 82722
Fasit:

a) x>1 og x<3b) -3<x<1

4

ID: 51686
Fasit:

a) x0x3

b) 2<x<2

c) x12x3

5

ID: 53710
Fasit:

b) og c) 2<x<3

 

6

ID: 27874
Fasit:
x <-2

7

ID: 82738
Fasit:

x<3 og x7

8

ID: 82784
Fasit:

y=±2x27x+32x27x+30x12 og x3

9

ID: 49667
Fasit:

x<1113

10

ID: 82697
Fasit:

2x53