www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Integrasjon

I dette lynkurset skal vi lære om integrasjon. Dette er den matematiske operasjonen som kan tenkes på som det motsatte av derivasjon. Vi skal lære hva integrasjon er, og se på tre av de mest brukte teknikkene for å integrere funksjoner: Delvis integrasjon, substitusjon og integrasjon ved delbrøkoppspalting.