www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Plakater for videregående skole

Matematikkplakater kan brukes som introduksjon til nytt stoff, for repetisjon eller pynte opp med!

Vi har laget en serie på ni plakater hvor innholdet er tilpasset videregående skole. Småbildene er lenker til høyoppløselige plakater i form av pdf-er. Plakatene kan lastes ned, skrives ut og lamineres. Selv om på noen plakater det forekommer innslag av stoff utover pensum, kan flere av plakatene brukes i ungdomsskolen for å øke motivasjonen ytterligere.

Plakatene sendes ikke nå lenger ut til skolene. De er kun tilgjengelige som pdf-er.

FunksjonerFunksjoner IntegrasjonIntegrasjon LogaritmerLogaritmer
AlgebraAlgebra KombinatorikkKombinatorikk RekkerRekker
GeometriGeometri TrigonometriTrigonometri VektorerVektorer