Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Tips

For å starte lønner det seg å finne en plass på brettet hvor det er få løsningsvarianter, det vil si lave tall eller store tall som skal splittes opp over to ruter. Det beste er tallene 3 og 4 siden hver av dem kun har én mulig oppspalting, nemlig 3 = 1 + 2 og 4 = 1 + 3. Tilsvarende vil 16 og 17 bare kunne splittes opp i 16 = 7 + 9 og 17 = 8 + 9 dersom de kun skal fylle to ruter.

Eksempelbrett

I et hjørne som skal inneholde oppsplittingen av 3 og 4, som vist i figuren under, er det bare tallet 1 som kan stå siden det er det eneste tallet som er med i begge oppsplittingene.

La oss si at det står 7 ved siden av 4-tallet og et 10-tall under 3-tallet.

Vi vet at 7 bare kan splittes i 1+6, 2+5 og 3+4. Siden det allerede inngår et 2-tall må det bli 2+5.

10-tallet skal splittes over tre ruter. Nå er to av dem gitt, og vi kan regne oss frem til at det siste må være 2.

Spill nå

eller gå til et bestemt brett: 

Spilleregler:

Plassér to eller flere av sifrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eller 9 slik at de sammenlagt gir summen(tallet) som står oppgitt over eller til venstre for en tallrekke. Et siffer kan ikke brukes mer enn én gang i hver sum.
 

Hopp over bunnteksten