www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Logaritmer

Video I: Videoen introduserer logaritmer og forklarer logaritmer med grunntall 10 og grunntall e.

 

Video II: Logaritmeregler


Begreper

Logaritme

Logaritmen til et positivt tall n er den eksponenten som må brukes for å uttrykke n som en potens av et valgt fast tall, grunntall. Vanlige grunntall er e og 10.

Logaritme
,  

Formel

En formel er en matematisk måte å beskrive sammenhenger. Vi bruker bokstaver som representanter for verdiene som er med.

Formel
 


Oppgaver

1. Regn ut ln1.

FASIT

02. Regn ut lne.

FASIT

13.
Regn ut lne3.

FASIT

34.
Regn ut log28.

FASIT

3

 

5.
Regn ut lg(1000).

FASIT

36.
Regn ut log7(49).

FASIT

2

 

7.
Skriv så enkelt som mulig: ln2+ln3+ln1+ln(12).

FASIT

ln3

 

8.
La a,b,c, og a,b,c>0. Skriv så enkelt som mulig: lna+lnb+ln(ac).

FASIT

lna2bc

 

9.
Skriv så enkelt som mulig: ln(14)ln7.

FASIT

ln210.
Skriv så enkelt som mulig: ln(62)ln3ln2.

FASIT

ln313

 

11.
Skriv så enkelt som mulig: 2ln4ln8.

FASIT

ln2

 

12.
La a,b, og a,b>0. Skriv så enkelt som mulig: alnb+ln(ab).

FASIT

lnaba-1Publisert: 24.04.2017 Endret: 15.07.2017