Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Potenser I

Videoen forklarer tre potensregler når potensene har felles grunntall, hva det vil si at eksponenten er lik null og hvordan man regner med negative eksponenter.

MatRIC: Potenser og potensregler


Rettighetshaver: MatRIC ved Universitetet i Agder / MatRIC


Begreper

Potens

En potens består av et grunntall opphøyd i en eksponent. Eksponenten sier hvor mange ganger grunntallet skal multipliseres med seg selv. En potens skrives på formen xn, som leses x opphøyd i n-te.

Eksempel: 43=444

Potens
,  

Dividend

Dividenden er det første tallet i en divisjon. Dividenden forteller hvor mye vi har før vi begynner å dele.

I eksemplet: 32 : 8 = 4, er 32 dividenden.

Dividend
,  

Divisor

Divisor er det andre tallet i en divisjon.

Eksempel: 32 : 8 = 4. Her er 8 divisoren.

Når divisjonen skrives som brøk, kalles divisoren nevner.

Divisor
 

Oppgaver

1. Regn ut π0e05360.

FASIT

1

Løsningsforslag:

π0e0536

=111

=12. La x. Regn ut 2x223x3.

FASIT

43x53. La x. Regn ut 24x48x.

FASIT

12x54. La y og y0. Regn ut y3y4.

FASIT

1y=y15. La y og y0. Regn ut 2y4+yy3.

FASIT

2y+y26. La z. Regn ut (2z7)5.

FASIT

32z357. La x og x0. Regn ut (3x24x4)2.

FASIT

144x48. La a,b. Regn ut a2b3a3b4.

FASIT

a5b7

Løsningsforslag:

a2b3a3b4  

=a2a3b3b4

=a5b79. La x,y og x, y0. Regn ut x2y3(x2y)2.

FASIT


1x2y5

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten