Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

AkerBP og matematikk.org

Samarbeidet startet allerede i 2002 og målet er fortsatt det samme: Å bidra til at stadig flere skal interessere seg for matematikk og oppdage hvilke muligheter som finnes i oljebransjen blant annet for bruk av realfag. Aker BP fortsetter samarbeidet som BP Norge startet med matematikk.org.

Aker BP bidrar både finansielt og med eksempler på bruk av matematikk, oppgaver og visuelle hjelpemidler. Petroleumsindustrien og samfunnet generelt trenger personer med kunnskap innen matematikk, naturfag og teknologi. Olje og gassindustrien er svært viktig for landets økonomi og trenger.

Hvorfor er Aker BP med i matematikk.org?

Både lærere, elever og næringslivet skal kunne dra nytte av vårt engasjement i matematikk.org. Vi viser eksempler på hvordan matematikk brukes i vår industri og tilbyr oppgaver og visuelle hjelpemidler. Vårt mål er å drive vår virksomhet med gode resultater og samtidig bidra til en bærekraftig utvikling der vi opererer. Nettstedet matematikk.org er et slikt prosjekt.

For å kunne møte fremtidens utfordringer, er det et betydelig behov for dyktige fagfolk. Vi er spesielt interessert i kvinner, som generelt er underrepresentert i de tradisjonelle naturvitenskapelige fagene både på sjø og land.

Aker BP, petroleumsindustrien og samfunnet generelt trenger folk med kunnskap og ferdigheter innen matematikk, fysikk og kjemi, de naturvitenskapelige fagene.