Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 83255

Finn symmetriaksene til grafene på bildet.

 

2

ID: 82936

Vis uten regning at likningen x3x2+2x3=0 har bare en løsning.

3

ID: 34915
Utnytt konstantleddet og stigningstallet til å tegne linjen:

y=2x1

4

ID: 35655
Finn eventuelle toppunkter, bunnpunkter og monotoniegenskaper til f.

f(x)=2x39x2+6

5

ID: 49942

Populasjonen av maur i en tue, t uker etter oppdagelsen følger eksponentialfunksjonen

M(t)=4001,12t,t0.

  1. Hvor mange maur var det i maurtuen når den ble oppdaget?
  2. Hvor mange maur er det i tuen etter 5 uker og etter 2 måneder?
  3. Når vil det være 2000 maur i tuen?

6

ID: 83245

Finn en andregradsfunksjon som har grafen på bildet som symmetriakse.

 

7

ID: 49763

Regn ut f(1),f(0),f(1) når f(x)=3x22x+15. Tegn grafen til funksjonen og les av verdimengden.   

8

ID: 49933

Hva er verdimengden til funksjonen f(x)=2x?

9

ID: 33356
Løs ligningssettet grafisk:

[2x+y=313xy=2]

10

ID: 34964
Løs ligningssettet grafisk:

[x+2y=5x+y=2]

Fasit

1

ID: 83255
Fasit:

Fra venstre: x = - 5, y - aksen, x = 4.

2

ID: 82936
Fasit:

Tegn grafen til funksjonen og da vil du se at grafen skjærer y - aksen på bare et sted,

3

ID: 34915
Fasit:

Stigningstall: 2
Konstantledd: - 1

4

ID: 35655
Fasit:

Toppunkt (0,6)
Bunnpunkt (3,-21)
Grafen stiger når x<0 og når x>3- Grafen synker når 0<3

5

ID: 49942
Fasit:
  1. 400
  2. Etter fem uker er det 704 maur og etter 8 uker er det 990.
  3. Etter 14, 2 uker.

6

ID: 83245
Fasit:

Finnes ikke.

7

ID: 49763
Fasit:

f(1)=20, f(0)=15 og f(1)=15

Verdimengden er [15,>

 

8

ID: 49933
Fasit:

x[1,>, alle relle tall større eller lik 1

9

ID: 33356
Fasit:
x = -3 og y = -3

10

ID: 34964
Fasit:

x = 3 og y = 1