Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 82926

Forklar hvordan grafen til y=(x1)3 forholder seg til grafen til y=x3. Tegn begge grafene.

2

ID: 32773
Lag en tabell med x- og y-verdier og tegn den rette linjen i et koordinatsystem.

y=12x+1

Hvilket punkt på y-aksen går denne linjen gjennom?

3

ID: 49752

Tegn grafene, og finn koordinatene til eventuelle topp- og bunnpunkter på lommeregneren, for funksjonene nedenfor.

a) f(x)=(x1)2x2+4,x(5,12)

b) g(x)=x72x2+1,x(5,5)

c) h(x)=x(7+2x)3+x2,x(10,10)

4

ID: 51696

Løs ulikheten ved regning. Kontroller deretter grafisk på kalkulatoren.

    2x23x7<x2+x2

5

ID: 33242
Finn lignignen til symmetriaksen til følgende funksjon:

f(x)=20x240x200

6

ID: 34896
Lag tabell og tegn linjene i det samme koordinatsystemet.

a) y=2x+2
b) y=x+2
c) y=x+2
d) y=2x+2

7

ID: 34491

Tegn grafen både for hånd og ved hjelp av digitale verktøy:

y=3x2

Tegn symmetriaksen.

8

ID: 34502
Tegn grafen til andregradsfunksjonen og finn nullpunktene ved hjelp av grafen.

g(x)=2x2+6x8

9

ID: 34495
Tegn grafen både for hånd og ved hjelp av kalkulatoren:

f(x)=3x2

Tegn symmetriaksen.

10

ID: 34945
Løs ligningen på lommeregneren:

2x+3=9

Fasit

1

ID: 82926
Fasit:

Forskjøvet med 1 mot høyre.

2

ID: 32773
Fasit:

3

ID: 49752
Fasit:

a) Toppunkt i (4,1,25), bunnpunkt i (1,0).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Bunnpunkt i (0,0356,7,02).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Toppunkt i (2,79,3,25), bunnpunkt i (1,07,1,25)

 

4

ID: 51696
Fasit:

1<x<5

 

5

ID: 33242
Fasit:
x = 1

6

ID: 34896
Fasit:
7

ID: 34491
Fasit:

8

ID: 34502
Fasit:
x = 1 og x = - 4

9

ID: 34495
Fasit:

10

ID: 34945
Fasit:
x = 3