Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 82800

Faktoriser uttrykket x2y3x2y+3.

2

ID: 82802

Faktoriser uttrykket x4xy3x3y+y4.

3

ID: 82818

Se på uttrykket og si hva er fellesfaktor i telleren og nevneren i brøken a236a6.

4

ID: 82804

Faktoriser uttrykket y416.

5

ID: 82816

Arealet til et kvadrat er gitt som x222x+121 dm2. Hvor lange er sidene i kvadratet?

6

ID: 35468
Du skal lage et fullstendig kvadrat av et generelt andregradsuttrykk. Faktoriser uttrykket

ax2 + bx + c

ved å sette a utenfor en parentes. Det som nå er inni parentesen, bygger du ut til et fullstendig kvadrat.

7

ID: 27829
Faktoriser i teller og nevner, og forkort brøken:

2x2+4xy+2y2x+y

8

ID: 82822

Forenkle uttrykket x210x+255xx2.

9

ID: 35177
La n være et naturlig tall. Vis at tallet n2 - n alltid er delelig med 2.

10

ID: 82798

Faktoriser uttrykket x2+6x+9y2.

Fasit

1

ID: 82800
Fasit:

(x2y3x2)+(y+3)=(y3)(x+1)(x1)

2

ID: 82802
Fasit:

(xy)2(x2+xy+y2)

3

ID: 82818
Fasit:

a6

4

ID: 82804
Fasit:

(y2+4)(y2)(y+2)

5

ID: 82816
Fasit:

x11 dm

6

ID: 35468
Fasit:
a(x+b2a)2+cb24a=a(x+b2a)2+4acb24a

7

ID: 27829
Fasit:
2(x+y)

8

ID: 82822
Fasit:

5xx

9

ID: 35177
Fasit:
Et av tallene n eller n - 1 er partall.

10

ID: 82798
Fasit:

(x+3)2y2=(x+y+3)(xy+3)