Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 82264

Forenkle uttrykk.

a) 3x+16x73xb)ax+xaaxxa

2

ID: 82018

Forenkle uttrykket.

(x322y12)(7x12+y32)

3

ID: 28271
Skriv så enkelt som mulig:

15x+3y12x:5x+y24x2+x

4

ID: 35231
Regn ut:

2x12x4

5

ID: 35244
Skriv uttrykkene så enkelt som mulig:

a) 2x6x29
b) 4x1:2x21

6

ID: 34786
Trekk sammen:

2a36a

7

ID: 34780
Regn ut:

x4:x12

8

ID: 49087

Regn ut og skriv så enkelt som mulig

(a233)3(3a16)3(25a)12((15)12a)2

9

ID: 35321
Regn ut:

a4a3a2a

10

ID: 82356

Skriv så enkelt som mulig a3ab26a+6ba24ab+3b212a36b.

Fasit

1

ID: 82264
Fasit:

a) 1914b) a2+x2a2x2

2

ID: 82018
Fasit:

7x2+x32y3214x12y122y2

3

ID: 28271
Fasit:
6x+14

4

ID: 35231
Fasit:
x1x2

5

ID: 35244
Fasit:
a) 2x+3

6

ID: 34786
Fasit:
4

7

ID: 34780
Fasit:
3

8

ID: 49087
Fasit:

1

9

ID: 35321
Fasit:
a2

10

ID: 82356
Fasit:

2a