Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 82042

Hvilket tall mangler 1228=?7?

2

ID: 51021

Skriv uttrykkene så enkelt som mulig:

a) 3x+9x29

b) 5x10x2+6x+9x292x4

c) x24x+4x+5÷5x10x225

3

ID: 82157

Forkort brøken.

a)2x22x24x5b)y2+8y+12y23y10

4

ID: 82122

Forkort brøken 3(x+y)3(y+x)(yx).

5

ID: 82146

Regn ut og skriv så enkelt som mulig.

a)y2+6y+57y2637y+21(5+y)2b)a+44a2a84+aa242412a4a24a

6

ID: 82167

Regn ut og skriv så enkelt som mulig.

5a2b236b27b+625ab25a

 

7

ID: 82160

Regn ut og skriv så enkelt som mulig.

a)15b+15c16x298x+65b+5cb)(v+w)2bv+bwb23v+3w

8

ID: 82126

Forkort brøken 2(a+b)(ab)5(a+b).

9

ID: 82072

Forkort brøken 6z+93z.

10

ID: 34724
Forkort brøken både med og uten lommeregner.

46

Fasit

1

ID: 82042
Fasit:

3

2

ID: 51021
Fasit:

a) 3x3

b) 5(x3)2(x+3)

c) 15(x2)(x5) 

3

ID: 82157
Fasit:

a)2(x1)x5b)y+6y5

4

ID: 82122
Fasit:

1yx

5

ID: 82146
Fasit:

a)y+1(y3)(y+5)b)a(a+2)6

6

ID: 82167
Fasit:

a5(b+6)

 

7

ID: 82160
Fasit:

a)64x3b)b3

 

8

ID: 82126
Fasit:

2(ab)5

9

ID: 82072
Fasit:

2z+3z

10

ID: 34724
Fasit:
23