Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 81654

Skriv tallene på standardform:

1) 0,000 004 92

2) 57 000 000

2

ID: 81775

Beregn arealet av et rektangulært området med sidene 6,7 km og 1 550 m.  Oppgi svaret i kvadratmeter og på standardform.

3

ID: 35381
Jordradien er 6 400 000 m. Bruk formelen V=43πr3 og regn ut volumet av jorden i kubikkmeter.

4

ID: 53719

Regn ut for hånd:

a) (31019)(4103)

b) 810124109

c) 31046103

5

ID: 35372
Regn ut både med og uten lommeregner. Skriv svaret på standardform

(3.2105)(4102)1.6103

6

ID: 28027
Skriv tallet på vanlig måte:

5.7103

7

ID: 81693

Tall på standardform er et helt tall multiplisert med en eller annen tierpotens. Er denne definisjonen riktig?

8

ID: 35380
Gjør om til standardform og regn ut.

46000000000.000002

9

ID: 51104

Einstein fikk i 1905 nobelprisen i fysikk for å ha forklart et fenomen kalt fotoelektrisk effekt. Han mente at lyset består av små energikvanter eller partikler, som i dag kalles fotoner. Energien E til et foton i joule (J) er gitt ved formelen

    E=hf,

der Plancks konstant h=6,6261034 Js og f er frekvensen til lyset i Hz (= s-1) .

a) Et foton har frekvensen f=4,6121014 Hz. Dette svarer til rødt lys med bølgelengde 650 nm. Finn energien til fotonet.

b) Röntgen-stråling består også av fotoner (i likhet med all annen elektromagnetisk stråling). Et typisk röntgen-foton har energien 2,4031014 J. Hva er frekvensen til dette fotonet?

10

ID: 28022
Skriv tallet på standardform:

2 500 000

Fasit

1

ID: 81654
Fasit:

1) 4,92106

2) 5,7107

2

ID: 81775
Fasit:

1,04107

3

ID: 35381
Fasit:
1.11021m3

4

ID: 53719
Fasit:

a) 1,21023

b) 2103

c) 5106

5

ID: 35372
Fasit:
8106

6

ID: 28027
Fasit:
0.0057

7

ID: 81693
Fasit:

Nei, tall på standardform er a10k der a er et tall mellom 1 og 10 og k er et helt tall.

8

ID: 35380
Fasit:
2.31015

9

ID: 51104
Fasit:

a) E=3,0561019 J

b) f=3,6271019 Hz

10

ID: 28022
Fasit:
2.5106