Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 81562

Hva er lg 1?

2

ID: 81779

Normalpulsen for et menneske er 70 hjerteslag i minuttet. Hvor mange ganger slår hjertet i løpet av et døgn? Oppgi svaret på standardform.

3

ID: 28033
Gjør om til standardform og regn ut:

0.0000050.00125000

4

ID: 81544

Bruk regelen lgax=xlga til å bestemme

1) lg34

2) lg113

5

ID: 81798

Er 10100,2 tall på standardform? Begrunn svaret.

6

ID: 81640

Skriv så enkelt som mulig:

1) lg(2x)+lgx24lgx

2) lg(8x)lgx22lg2+lgx

7

ID: 81554

Bruk regelen lg(ab)=lga+lgb til å bestemme

1) lg15=lg(35)

2) lg14=lg(27)

8

ID: 35386

Vis at

12=23

9

ID: 28002
Skriv som potens:

625

10

ID: 81656

Skriv tallene på standardform:

1) 0,0017

2) 6 250 000

Fasit

1

ID: 81562
Fasit:

0

2

ID: 81779
Fasit:

1,0105

3

ID: 28033
Fasit:
21013

4

ID: 81544
Fasit:

1) 4lg3

2) 3lg11

5

ID: 81798
Fasit:

Nei, tall på standardform har måltall større eller lik 1 og mindre enn 10 samt eksponenten skal være et helt tall.

6

ID: 81640
Fasit:

1) 0

2) lgx

 

7

ID: 81554
Fasit:

1) lg3+lg5

2) lg2+lg7

8

ID: 35386
Fasit:

9

ID: 28002
Fasit:
252 = 54

10

ID: 81656
Fasit:

1) 1,7103

2) 6,25106