Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 53723

Et land kutter sine utslipp av CO2 med 5 % i året. Når er utslippene halvert?

2

ID: 81514

Bruk regelen lg(ab)=lga+lgb til å finne

1) lg 49

2) lg 54

3

ID: 81640

Skriv så enkelt som mulig:

1) lg(2x)+lgx24lgx

2) lg(8x)lgx22lg2+lgx

4

ID: 81496

Finn verdien:

1) lg 36

2) lg 49

5

ID: 51842

Finn verdiene uten å bruke lommeregner:

a) 10lg6

b) 10lg3

c) (2lg35lg3)2

d) (102lg2)2

6

ID: 81518

Finn den eksakte verdien til

1) lg 81

2) lg 99

7

ID: 81502

Finn verdien:

1) lg32

2) lg54

8

ID: 81576

Hvilken regel må du bruke hvis du skal bestemme lg35?

9

ID: 81550

Bruk regelen lgax=xlga til å bestemme

1) lg72

2) lg9=lg32

10

ID: 81618

Forenkle uttrykket lgt5+lg3t22u7lgt+lg2u3.

Fasit

1

ID: 53723
Fasit:

Etter ca. 13,5 år.

2

ID: 81514
Fasit:

1) lg49=lg7+lg7

2) lg(54)=lg6+lg9

3

ID: 81640
Fasit:

1) 0

2) lgx

 

4

ID: 81496
Fasit:

1) 2lg6

2) 2lg7

5

ID: 51842
Fasit:

a) 6

b) 13

c) 9

d) 16

6

ID: 81518
Fasit:

1) 2lg9

2) 2lg3+lg11

7

ID: 81502
Fasit:

1) 2lg3

2) 4lg5

8

ID: 81576
Fasit:

Regel: lgab=lgalgb

9

ID: 81550
Fasit:

1) 2lg7

2) 2lg3

10

ID: 81618
Fasit:

lgt5+lg3t22u7lgt+lg2u35lgt+lg3t2lg2u7lgt+lg2ulg3=5lgt+lg3+lgt27lgtlg3=5lgt+2lgt7lgt=0