Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 52705

Moren til Marianne skal fryse ned jordbær, bjørnebær og moreller for å kunne lage gode smoothies om vinteren. Hun har kjøpt frysebokser som er 10 cm lange, 10 cm brede og 5 cm høye. I fryseren har hun satt av en halv skuff til bærene. En skuff er 30 cm bred, 50 cm lang og 15 cm høy. Hvor mange frysebokser vil hun få plass til på den plassen som hun har satt av?

2

ID: 118010

Hvor mange liter rommer boksen?

3

ID: 117803

Hvis vi dobler radien til en kule, hvor mye endrer volumet seg?

4

ID: 117799

Anta du har en sylinder med radius r og høyde h og en kule med samme radius. Vi vil at de to objektene skal ha samme volum. Hva må da sammenhengen mellom r og h være? Finn en formel der du uttrykker r ved hjelp av h.

Hvis høyden er på 1,33 centimeter, hva er da radien?

5

ID: 117916

Finn volumet av pyramiden

6

ID: 118714

Finn volumet av figuren

7

ID: 115173

Finn volumet av en kule med radius 3 cm.

8

ID: 118529

Hvor mange ganger større volum har Jorda enn Månen? Vi antar at begge har en perfekt kuleform, og at radiene er henholdsvis 6371 km og 1737 km.

Rund av svaret til nærmeste hele tall.

9

ID: 118012

Finn volumet av figuren

10

ID: 117893

Finn volumet av prismet

Fasit

1

ID: 52705
Fasit:

45 bokser

2

ID: 118010
Fasit:

6 900 000 liter

3

ID: 117803
Fasit:

Volumet blir åtte ganger så stort ( 23)

4

ID: 117799
Fasit:

r=0,75h. Hvis høyden er som oppgitt vil radien være 1 cm.

5

ID: 117916
Fasit:

2,6 cm3

6

ID: 118714
Fasit:

92,1 dm3

7

ID: 115173
Fasit:

113,1 cm3

8

ID: 118529
Fasit:

Jordas volum er ca. 49 ganger større enn Månens volum.

9

ID: 118012
Fasit:

171,4 cm3

10

ID: 117893
Fasit:

151,4 m3