Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 49765

a) Finn likningen for ei linje som går gjennom punktet (7,8) og er parallell med linja y=32x+5.

b) Hvis ei rett linje har konstantledd 2 og går gjennom punktet (3,5), hva er likningen for linja?

2

ID: 32767

Lag en tabell med x- og y-verdier og tegn de rette linjene i samme koordinatsystem.

y=x+1

Hvilket punkt på y-aksen går denne linjen gjennom?

3

ID: 34918

Bruk stigningstallet og konstantleddet til å tegne linjen.

y=2x+3

4

ID: 34878
Hvis Daniel kjører x mil med mopeden på ett år, kan han finne utgiftene i kroner ved å bruke følgende formel K=3x+3500. Uttrykk x ved hjelp av K og finn hvor mange mil han kan kjøre for 5000 kr. Hva blir utgiftene per mil da?

5

ID: 90023

Ole kan bremse ned fra 50 km/h til 0 på 3 sekunder. (Fartsminking pr tidsenhet kalles retardasjon, eller negativ akselerasjon. Da gjelder v = a∙t)

 

Regn ut retardasjonen.

Hvor lang er bremsestrekningen? (Her gjelder s = 12at2)

6

ID: 34941
Løs ligningen på lommeregneren:

3x+1=10

7

ID: 34911
Bruk stigningstallet og konstantleddet til å tegne linjen.

y=32x+2

8

ID: 83038

Løs likningssettet

[y=180+0,8xy=1,7x]

9

ID: 83010

Skriv ned en "oppskrift" på hvordan du finner skjæringspunkt mellom to lineære funksjoner.

10

ID: 35593
La funksjonen f være gitt ved

f(x)=2x1

a) Finn f(3) ved regning.
b) Hvordan kan du forklare svaret i oppgave a) ut fra grafen til f?

Fasit

1

ID: 49765
Fasit:

a) y=32x+372

b) y=73x2

2

ID: 32767
Fasit:3

ID: 34918
Fasit:

4

ID: 34878
Fasit:
 x=K35003,  500 mil, 10 kr pr mil.

5

ID: 90023
Fasit:

r ≈ 4,63 m/s/s. s = 20,8 m

6

ID: 34941
Fasit:
x = 3

7

ID: 34911
Fasit:

8

ID: 83038
Fasit:

Skjæringspunktet er (200,340).

9

ID: 83010
Fasit:

10

ID: 35593
Fasit:
a) 2