Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 49703

Hva er funksjonsuttrykket for linja som går gjennom punktene (1,2) og (4,2)?

2

ID: 32791
En rett linje går gjennom punktene (2,1) og (-3,4)

a) Finn stigningstallet til den rette linjen.
b) Bestem ligningen til den rette linjen.
c) Tegn den rette linjen i et koordinatsystem.

3

ID: 34925
Tegn linjen på lommeregneren når x er et tall mellom -5 og 5

y=12.5x+25

4

ID: 82910

Beregn arealet til området som er avgrenset av x=2,y=1,x=4,y=6x og y=x+4.

5

ID: 83014

Hvordan finner du skjæringspunkt mellom en lineær funksjon og en andregradsfunksjon?

6

ID: 34941
Løs ligningen på lommeregneren:

3x+1=10

7

ID: 34953
Løs ligningssettet grafisk og ved hjelp av lommeregneren:

[y=2x+1y=x+4]

8

ID: 49138

Følgende 8 funksjoner er gitt:

1) y=x3

2) y=4x+7

3) y=132x3

4) y=4x3

5) y=x+32

6) y=8x+7

7) y=132x873

8) y=34x+32          

a) Hvilke av linjene er parallelle?

b) Hvilke linjer skjærer y-aksen på samme sted?

9

ID: 32881
Hvorfor er linjene

y=2x+13y=2x+1000y=2x+0.001

parallelle?

10

ID: 34937

Karl Magnus setter seg i en taxi og taksameteret viser 40 kroner. Under turen ser han at det med jevne mellomrom automatisk legges til et beløp på taksameteret. Han spør sjåføren hva dette er og får vite at det er kilometerprisen og at den ligger på 15 kr. Karl Magnus mener at drosjeutgiftene K etter x km kan skrives som K=15x+40. Stemmer dette? Tegn grafen til K når x er mellom 0 og 30. Løs grafisk hva en drosjetur på 20 km koster og finn ut hvor langt Karl Magnus kan kjøre drosje for 300 kr.

Fasit

1

ID: 49703
Fasit:

y=45x65

2

ID: 32791
Fasit:
35
b) y=35x+115

3

ID: 34925
Fasit:

4

ID: 82910
Fasit:

27

5

ID: 83014
Fasit:

6

ID: 34941
Fasit:
x = 3

7

ID: 34953
Fasit:
x = 1 og y = 3

8

ID: 49138
Fasit:

a) 1) og 5) er parallelle. 3) og 7) er parallelle.

b) 1), 3) og 4) skjærer y-aksen på samme sted.

    2) og 6) skjærer også y-aksen på samme sted.

    Det samme gjør 5) og 8).

9

ID: 32881
Fasit:
Alle har samme stigningstall

10

ID: 34937
Fasit:

340 kr, ca. 17 km