Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 49681

Løs likningssettet

[5x+2y=93x2y=1]

2

ID: 34858
Løs ulikheten:

2x+5>x1

3

ID: 51731

En fotballklubb i laveste divisjon skal avslutte sesongen med en skikkelig fest. Leie av lokale koster  a kr. I tillegg vil utgifter til servering komme på b kr per person. Kun spillerne som kommer på festen skal være med å betale.

a) Vis at prisen per person blir

    P(x)=ax+b,

der x er antall personer som deltar på festen.

b) Hvis 20 spillere møter opp, koster festen 10800 kr. Dersom hele spillerstallen og treneren møter opp, totalt 25 personer, vil prisen per person bli 480 kr. Finn a og b.

4

ID: 34956
Løs ligningssettet grafisk og ved hjelp av lommeregneren:

[y=12x4y=32x]

5

ID: 35634
Løs likningssettet grafisk og ved regning:

[x2+y2=16yx=1]

6

ID: 35587
Løs likningssettet med addisjonsmetoden:

[2x+3y=195xy=5]

7

ID: 51114

Løs likningssettet:

[x2+x+y2=3xy=2]

8

ID: 27914
Løs ligningssettet:

[x+y=17x2+y2=145]

9

ID: 33534
Løs ligningssettet:

2.3x24.5x+y=22.5x2+7.5x+y=8

10

ID: 49682

Løs likningssettet

[3x+5y=343x+7y=44]

Fasit

1

ID: 49681
Fasit:

x=1,y=2

2

ID: 34858
Fasit:
x<2

3

ID: 51731
Fasit:

a = 6000 kr, b = 240 kr

4

ID: 34956
Fasit:
x = 2 og y = - 3

5

ID: 35634
Fasit:
x2.28 og y3.28 eller x3.28 og y2.28

6

ID: 35587
Fasit:
x = 2 og y = 5

7

ID: 51114
Fasit:

x=1,y=1x=12,y=32 

8

ID: 27914
Fasit:
x = 8, y = 9 og omvendt

9

ID: 33534
Fasit:

Ingen løsning.

10

ID: 49682
Fasit:

x=3,y=5