Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 49616

I parallellogrammet ABCD er ABCD og AB = 4882 mm, AD = 3473 mm og BAD = 72,38°. Finn arealet av parallellogrammet.

2

ID: 50805

a) Bruk arealformelen A=gh2 til å vise at arealet av trekanten er A=ba2b242.

b) Vis at sinv=a2b24a.

c) Vis at arealet av trekanten også er gitt ved A=12absinv.

3

ID: 53545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er arealet av firkanten?

4

ID: 49637

På figuren er linja l og m parallelle. Finn arealet av firkant ABCD.

5

ID: 49578

I ΔABC er AB = 14 cm, BC = 12 cm og AC = 8 cm. Arealet av trekanten er 48 cm2.
Finn A.

6

ID: 53721

Finn arealet av figuren; det vil si det samlede arealet av de to trekantene ΔABC og ΔCDE.

7

ID: 49590

Finn arealet til ΔABC når AB = 224 cm, AC = 132 cm og A = 28,7°.

8

ID: 90070

I en figur ABCD er AB og CD parallelle (AB || CD)

AB=BC=5 cm, CD = 7cm, og korteste avstand mellom AB og CD er 3 cm.

a)      Konstruer figuren.

b)      Hva heter figuren?

c)      Regn ut areal og omkrets.

9

ID: 35799

I ΔABC erA = 42,3°, AB = 12,3 cm og AC = 10,1 cm. Regn ut arealet av trekanten.

10

ID: 35804

I trekant ABC er AB = 3,2 cm, BC = 4,5 cm og vinkel B = 120o.

Finn arealet av trekanten.

Fasit

1

ID: 49616
Fasit:

16,16 m2

2

ID: 50805
Fasit:

3

ID: 53545
Fasit:

37,0 m2

4

ID: 49637
Fasit:

214,0 m2

5

ID: 49578
Fasit:

A = 59°

6

ID: 53721
Fasit:

12,3 cm2.

(Hint: husk at toppvinkler er like store)

7

ID: 49590
Fasit:

1394,6 cm2

8

ID: 90070
Fasit:

b) Et trapes. Flere løsninger? (Kan linjestykke AD variere i lengde ettersom hvordan du tegner BC(to måter å gjøre dette på))

c) Areal 18 cm2. Omkrets 20,6 cm. (Siden AD er ca 3,6 cm) – Eller: Omkrets 23,7 (AD er ca 6,7 cm)

9

ID: 35799
Fasit:

41,8 cm2

10

ID: 35804
Fasit:

6,2 cm2