Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35846
Bruk cosinussetningen til å finne lengden av AB i trekanten

Avgjør ved hjelp av konstruksjon hvor mange løsninger vi får.

2

ID: 48631

En landmåler står i et punkt P og måler RPQ=39,7o. I tillegg måles avstandene PQ=312 m og PR=170 m. Hva er avstanden mellom punktene Q og R ?

3

ID: 30010

I denne oppgaven skal vi regne ut de ukjente vinklene i trekanten der a=3,1 cm, c=4,7 cm og C=67,4o. Avgjør på forhånd om vi får to sett løsninger. Det kan være lurt å tegne hjelpefigur.

4

ID: 49620

Finn omkretsen til en regulær åttekant innskrevet i en sirkel med radius 150 cm.

5

ID: 48535

Du skal gjerde inn tomten avgrenset av firkanten ABCD på figuren. Du har målt opp sidene  AB=35 m, CD=47 m og diagonalen BD=48 m. I tillegg vet du at ABD=55o og CDA=121o. Hvor mange meter med gjerde trenger du?

6

ID: 48527

a) Gitt en generell trekant som vist i figuren, bruk cosinussetningen til å vise at

cos(u)=b2+c2a22bc.

 

b) Hva er u hvis b=3,0 cm, c=7,5 cm og a=6,0 cm?

c) Hva er u hvis b=20,4 km, c=12,2 km og a=8,8 km?

7

ID: 35820

Finn de ukjente sidene og vinklene i trekanten ABC når A = 45°, AB = 6 m og AC = 5 m

8

ID: 29990

I denne oppgaven skal vi regne ut de ukjente vinklene i trekanten der a=12,1 cm, b=7,7 cm og A=31,4o. Avgjør på forhånd om vi får to sett løsninger. Det kan være lurt å tegne hjelpefigur.

9

ID: 48531

Hva er lengden av siden x på figuren?

10

ID: 49589

Bruk trekanten til høyre og bestem vinkel C.

Fasit

1

ID: 35846
Fasit:

AB = 10,8 cm

2

ID: 48631
Fasit:

QR=211,2 m

3

ID: 30010
Fasit:

37,5o og 75,1o

4

ID: 49620
Fasit:

918 cm

5

ID: 48535
Fasit:

Du trenger 180 m med gjerde.

6

ID: 48527
Fasit:

b) u=49,5o

c) u=11,6o

7

ID: 35820
Fasit:

BC=4,3 m,  B = 55,1°, C = 79,9°

8

ID: 29990
Fasit:

19,4o og 129,2o

9

ID: 48531
Fasit:

x=5,67

10

ID: 49589
Fasit:

C = 42,7°