Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35800

I ΔPQR er R = 27,2°, PR = 23,1 cm og QR = 8,2 cm. Regn ut arealet av trekanten.

2

ID: 49631

I ΔABC er AC = 42 cm, BC = 42 cm og C = 105°. Finn arealet av trekanten.

3

ID: 49632

ΔABC er likebein med AC = BC, AB = 66,6 cm og C= 105°. Arealet av trekanten er 852 cm2. Finn AC.

4

ID: 50817

Hvilken av trekantene har størst areal?

5

ID: 49590

Finn arealet til ΔABC når AB = 224 cm, AC = 132 cm og A = 28,7°.

6

ID: 53545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er arealet av firkanten?

7

ID: 50879

Vis at arealet av det fargede området kan skrives som

    A=r22(π1).

8

ID: 49564

Finn arealet av ΔABC når A = 68°, C = 22° og AB = 33,3

9

ID: 90068

a) Konstruer et parallellogram med sider 5cm og 8cm, og der A=60.

    Regn ut høyden og arealet.

b)   Samme oppgave som a), men med A=120.

c) Konstruer et parallellogram ABCD der AB=CD=7cm og BC=DA=5cm. Høyden fra D ned på AB treffer AB i E, og ED=4cm. Regn ut omkrets, areal og linjestykket AE.

10

ID: 50867

Finn arealet av ΔABC når:

a) A=40o, AB=7,8 cm og AC=12,0 cm.

b) B=62o, BC=6,5 cm og AB=5,9 cm.

c) C=24o, AC=9,2 cm og BC=15,3 cm.

Fasit

1

ID: 35800
Fasit:

43,3 cm2

2

ID: 49631
Fasit:

852 cm2

3

ID: 49632
Fasit:

AC = 42,0 cm

4

ID: 50817
Fasit:

Begge trekantene har areal A=10 cm2.

5

ID: 49590
Fasit:

1394,6 cm2

6

ID: 53545
Fasit:

37,0 m2

7

ID: 50879
Fasit:

8

ID: 49564
Fasit:

1372,4

9

ID: 90068
Fasit:

a) Høyde 4,33 cm, Areal 34,6 cm2 

b) Som a) (Hva er forskjellen på figurene i a) og b)?)

c) Var det flere løsninger? Hvordan presisere?

    Omkrets 24 cm. Areal 28 cm2. AE = 3 cm.

10

ID: 50867
Fasit:

a) 30,1 cm2

b) 16,9 cm2

c) 28,6 cm2