Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35657

Vi har fire førstegradsfunksjoner:

  1. y=2x+4
  2. y=-2x+5
  3. y=0,5x+6
  4. y=2x+6

Hvilken eller hvilke av disse funksjonene har en graf som stiger mot høyre?

2

ID: 32767

Lag en tabell med x- og y-verdier og tegn de rette linjene i samme koordinatsystem.

y=x+1

Hvilket punkt på y-aksen går denne linjen gjennom?

3

ID: 32758


Lag en tabell med x- og y-verdier og tegn den rette linjen i et koordinatsystem.

y=-2x+1

Hvilket punkt på y-aksen går denne linjen gjennom?

4

ID: 34911
Bruk stigningstallet og konstantleddet til å tegne linjen.

y=32x+2

5

ID: 82996

Løs likningssystemet

y=3x4y=2x+1

ved regning og ved å tegne grafene til funskjonene.

6

ID: 83042

Løs likningssettet grafisk

[y=1,5x+4y=4+1,5x].

7

ID: 83850

Hva er definisjonen av en lineær funksjon?

8

ID: 83044

Løs likningssettet grafisk

[y=2x1y=3x+1].

9

ID: 83034

Hvorfor har alltid to lineære funksjoner med likt konstantledd et skjæringspunkt?

10

ID: 82906

Beregn arealet av trekanten du får ved å tegne grafene til

y=2x3+3y=2x3yaksen

Fasit

1

ID: 35657
Fasit:

1, 3 og 4

2

ID: 32767
Fasit:3

ID: 32758
Fasit:

(0,1)

4

ID: 34911
Fasit:

5

ID: 82996
Fasit:

(1, -1)

6

ID: 83042
Fasit:

Linjene er parallelle og derfor skjærer ikke hverandre.

7

ID: 83850
Fasit:

8

ID: 83044
Fasit:

Skjæringspunktet er (2,5).

9

ID: 83034
Fasit:

Fordi samme konstantledd betyr at de skjærer y - aksen i samme punkt og dermed er dette et skjæringspunkt.

10

ID: 82906
Fasit:

    6