Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35121
Funksjonen f er gitt ved f(x)=x25x+4 .

a) Tegn grafen til f.

b) Finn nullpunktene grafisk.

c) Finn nullpunktene ved regning.

2

ID: 33239
Finn ligningen til symmetriaksen til følgende funksjon:

f(x)=14x212x+13

3

ID: 33716
Eksponentialfunksjonene f, g og h er gitt ved

f(x)=20001.03xg(x)=20001.5xh(x)=20001.1x

der x0

a) Tegn grafene til f, g og h i samme koordinatsystem.

b) Beskriv utseendet til disse grafene og forklar fellestrekk og forskjeller.

4

ID: 51774

Vi har ulikheten

    x2+x4>x2+5x+2.

a) Løs ulikheten ved regning.

b) Løs ulikheten grafisk.

5

ID: 33629
Forklar hvordan grafene til y=x2 og y=x6 ligger i forhold til hverandre i samme koordinatsystem. Tegn deretter grafene.

6

ID: 33652
Tegn grafen til den rasjonale funksjonen f.

f(x)=23x

7

ID: 34480
Lag en tabell med x- og y-verdier og tegn de rette linjene i samme koordinatsystem.

a) y = 2x-1

b) y = 2x+1

c) y = - 2x+3

d) Hvilke punkter på y-aksen går disse linjene gjennom?

e) Hvordan går disse linjene i forhold til hverandre?

8

ID: 33356
Løs ligningssettet grafisk:

[2x+y=313xy=2]

9

ID: 51707

Løs ulikheten ved regning og kontroller svaret grafisk:

    x2+4x+40

10

ID: 34587
Tegn grafen til følgende tredjegradsfunksjon:

f(x)=x39x2+20x16

Fasit

1

ID: 35121
Fasit:
a)b) og c) x =1 eller x = 4

2

ID: 33239
Fasit:
x=37

3

ID: 33716
Fasit:

a)

4

ID: 51774
Fasit:

a) x<1x>3

b)

5

ID: 33629
Fasit:

For 1<x<1 er x6<x2 ellers er x6x2

6

ID: 33652
Fasit:

7

ID: 34480
Fasit:

d) (0,-1),(0,1),(0,2)

e) de er parallelle.

8

ID: 33356
Fasit:
x = -3 og y = -3

9

ID: 51707
Fasit:

x=2

10

ID: 34587
Fasit: