Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 34989
Funksjonen f er gitt ved

f(x)=x44x2

a) Tegn grafen til f.

b) Finn nullpunktene til f.

c) Finn toppunktene og bunnpunktene.

2

ID: 53705

Vi har gitt funksjonene f(x)=3x2 og g(x)=x+4.

a) Løs ulikheten f(x)<g(x) grafisk på lommeregneren.

b) Løs ulikheten f(x)<g(x) ved regning.

3

ID: 35682

Tegn grafen ved hjelp av digitale verktøy og finn koordinatene til eventuelle topp- og bunnpunkter for følgende funksjon:

f(x)=x22x3,2<x<4

4

ID: 33652
Tegn grafen til den rasjonale funksjonen f.

f(x)=23x

5

ID: 49761

Tegn grafen til funksjonen f(x)=x2+4x7. Les av koordinatene til det laveste punktet på grafen.

6

ID: 51772

Vi har ulikheten

    x2+3x1x+2.

a) Løs ulikheten ved regning.

b) Løs ulikheten grafisk.

7

ID: 34923

Tegn linjen ved hjelp av digitale verktøy når x er et tall mellom -5 og 5

y=4x+6

8

ID: 82934

Finn ved å tegne grafen den minste og største verdien funksjonen f(x)=2x315x2+36x23 har.

9

ID: 34970
Funksjonen f er gitt ved

f(x)=x26x+8

a) Tegn grafen til f.

b) Bruk grafen til å løse ligningen f(x)=0.


c) Finn verdimengden til f.

10

ID: 32946
Finn nullpunktene til funksjonen f gitt ved f(x)=0.8x2+2.4x3.2
Løs oppgaven både algebraisk og grafisk.

Fasit

1

ID: 34989
Fasit:
b) x = -2, x = 0 og x = 2.
c) bunnpunkter: (-1.4, -4) og (1.4,-4). Toppunkt: (0,0)

2

ID: 53705
Fasit:

a) og b) x<32

3

ID: 35682
Fasit:

bunnpunkt: (1, -4)

4

ID: 33652
Fasit:

5

ID: 49761
Fasit:

(2,11)

6

ID: 51772
Fasit:

a) 3x1

b)

7

ID: 34923
Fasit:

8

ID: 82934
Fasit:

Maksimumsverdien er 5 og minimum er 4.

9

ID: 34970
Fasit:


b) x = 2 og x = 4
c) Vf=[1,>

10

ID: 32946
Fasit:
x=1 og x = -4