Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 34908
Tegn linjen:

y=1

2

ID: 34918

Bruk stigningstallet og konstantleddet til å tegne linjen.

y=2x+3

3

ID: 34914
En linje går gjennom punktene (2,7) og (3,9). Finn ligningen for denne linjen grafisk.

4

ID: 83054

Løs likningssettet grafisk

[y=8xy=192x3]

 

 

5

ID: 34904
Tegn linjen:

y=x

6

ID: 34925
Tegn linjen på lommeregneren når x er et tall mellom -5 og 5

y=12.5x+25

7

ID: 90025

Lines motorsykkel har bedre bremser. Den kan bremse fra 100 km/h til 0 på 5 sekunder.

Regn ut retardasjonen. (Fartsminking pr tidsenhet kalles retardasjon, eller negativ akselerasjon. Da gjelder v = a∙t)

 

Hvor lang er bremsestrekningen? (Her gjelder s = 12at2)

8

ID: 32783

Lag en tabell med x-og y-verdier og tegn de rette linjene i samme koordinatsystem:

  1. y=3x-1
  2. y=3x+1
  3. y=3x+2

 

 

 

9

ID: 34966
Løs ligningssettet grafisk:

[x2y=43xy=3]

10

ID: 51118

Løs likningssettet ved regning, og tolk likningssettet grafisk. Tegn grafene i et koordinatsystem.

[x+2y=12x+y=3]

Fasit

1

ID: 34908
Fasit:

2

ID: 34918
Fasit:

3

ID: 34914
Fasit:
y=2x+3

4

ID: 83054
Fasit:

Skjæringspunktet er (5,3).

5

ID: 34904
Fasit:

6

ID: 34925
Fasit:

7

ID: 90025
Fasit:

r ≈ 5,56 m/s/s. s = 69,4 m

8

ID: 32783
Fasit:

 

 

 

 

 

 

Linjene er parallelle

9

ID: 34966
Fasit:
x = 2 og y = 3

10

ID: 51118
Fasit:

x=1,y=1