Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 34848
Løs ligningssettet ved hjelp av lommeregneren:

[0.1x+y=2.40.4x+y=3.4]

2

ID: 35151
Løs ligningssettet ved regning:

[2xy=3x22x+y=1]

3

ID: 35605
Løs likningssettet:

[xy=2x+2y4=0]

4

ID: 34967
Løs ligningssettet grafisk:

[x+2y=212x+y=1]

5

ID: 27908
Løs ligningssettet:

[32x2y=1x+12y=3]

6

ID: 28200
Løs ligningssettet:

[2x7y=3x+2y=4]

7

ID: 35636
Løs likningssettet grafisk og ved regning:

[x2+y2=4yx=2]

8

ID: 51113

Løs likningssettene:

a) [2x=43y6x4y=1]

b) [x2y2=15x2+y2=113]

c) [x+y=2xy=59]

9

ID: 90103

Ali og Bahri plukket jordbær. Ali fikk 100 kroner dagen pluss 5 kroner kurven. Bahri fikk 150 kroner dagen pluss 3 kroner pr. kurv. En dag tjente de det samme. Hvor mange kurver plukket de? Hvor mye tjente hver av dem den dagen?

10

ID: 34956
Løs ligningssettet grafisk og ved hjelp av lommeregneren:

[y=12x4y=32x]

Fasit

1

ID: 34848
Fasit:
x=2 og y = 2.6

2

ID: 35151
Fasit:
x =2 og y=1 eller x = -2 og y = -7

3

ID: 35605
Fasit:
x = 2 og y = 1

4

ID: 34967
Fasit:
x = -2 og y =0

5

ID: 27908
Fasit:
x=2611,y=1411

6

ID: 28200
Fasit:
x=3411,y=511

7

ID: 35636
Fasit:
x = -2 og y = 0 eller x = 0 og y = 2

8

ID: 51113
Fasit:

a) x=12,y=1

b) x=±8,y=±7

c) x=13,y=53x=53,y=13

9

ID: 90103
Fasit:

Plukket 25 kurver hver, tjente 225 kr hver.

10

ID: 34956
Fasit:
x = 2 og y = - 3