Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 28216
Løs ligningen:

8x=25

2

ID: 49700

Antallet bakterier i en type kultur kan best beskrives med følgende funksjon 

N(t)=1200(1.148)t,t0 der t står for antall dager.

  1. Finn antallet bakterier ved starten
  2. Hvor mange bakterier er det etter 5 dager og etter 10 dager?
  3. Hvor lang tid vil det ta før det er 5000 bakterier?

3

ID: 82562

Et radioaktivt stoff har halveringstid 5,0 år og følger  følgende formel y=y00,5xT. Hvor lang tid tar det før 50 gram som er startmengden blir til 2,0 g?

4

ID: 49694

Løs likningen

2x=8

5

ID: 28214
Løs ligningen:

8x=2

6

ID: 82556

Per har satt penger på sparekonto og etter t år vil han ha K(t)=2500100,015t.  Hvor lang tid tar det før Pers penger har fordoblet?

7

ID: 82592

Løs likningen 5x+25253x5=125 ved regning og svaret skal være så eksakt som mulig.

8

ID: 82594

Løs likningen ved å bare se på den (uten å skrive ned noe eller bruke lommeregner).

(3x+3x+3x)2=81

 

9

ID: 82560

Thea begynner med å løse likningen 35x=43x på følgende måte:

33x=45x35x=43x

Hjelp Thea å komme frem til det riktige svaret.

10

ID: 49149

Du setter 25000 kr på konto med 2% rente.

a) Hvor mye har du i banken etter 10 år hvis renta er stabil, og du ikke rører pengene?

b) Finn ved regning når du har 28000 kr på konto.

Fasit

1

ID: 28216
Fasit:
x=53

2

ID: 49700
Fasit:
  1. t = 0 gir 1200 bakterier.
  2. Etter 5 dager er det 2400 bakterier, mens etter 10 dagere er det 4800.
  3. Det vil ta circa 10 år før det er 5000 bakterier.

3

ID: 82562
Fasit:

23 år

4

ID: 49694
Fasit:

x=3

5

ID: 28214
Fasit:
x=13

6

ID: 82556
Fasit:

20 år

7

ID: 82592
Fasit:

32

8

ID: 82594
Fasit:

1

9

ID: 82560
Fasit:

0,56

10

ID: 49149
Fasit:

a) 30474,86 kr

b) Etter 5,723 år, som tilsvarer ca. 5 år og 9 mnd.