Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 126228

Petter kjøper en ny PC og vil selge den gamle. Den nye PC-en er verdt tre ganger verdien av den gamle. Differansen mellom verdiene på de to PC-ene er på 10500 kr. Hvor mye koster den nye PC-en og den gamle PC-en?

2

ID: 121100

Tanja betaler 300 kr månedlig. Sett opp en ligning som beskriver hvor mye tanja har betalt etter x antall måneder.

3

ID: 115469

Hvilket av disse tallene oppfyller likningen?

 2018418y+25=7 

4

ID: 115680

Løs likningen og sett prøve på svaret.

 13x+52=74 

5

ID: 115686

Ei linje stiger med 3 enheter i y-retning per x, og går gjennom punktet (2,11). Finn funksjonsuttrykket.

6

ID: 52249

Løs likningene.

 1. 12y3=5(2y+1)
 2. 6h5+6=2h5
 3. x4+x3+x2=26

7

ID: 115585

Løs likningsettet og sett svaret på prøve.

 x=y32+x=y2 

8

ID: 52226

Løs likningene.

 1. x20=50
 2. 4y=32
 3. a5=1

9

ID: 115600

Hvilket av disse tallene oppfyller likningen?

 25111081184y(1y52y4)=0 

10

ID: 115831

Hvilket av disse likningssettene har ingen løsning? Kan du forklare hvorfor det ikke er noe løsning?

 1:3x+2y=36x+4y=52:x+y1=0x1=y  3:2x5y=0x+y=3 

Fasit

1

ID: 126228
Fasit:

Ny: 15750 kr
Gammel: 5250 kr

2

ID: 121100
Fasit:

 y=300x 

3

ID: 115469
Fasit:

 y=1818+25=7 

4

ID: 115680
Fasit:

 x=451 

5

ID: 115686
Fasit:

 y=3x+5 

6

ID: 52249
Fasit:
 1.  y = 4
 2. h=712
 3. x = 24

7

ID: 115585
Fasit:

 x=3y=3 

8

ID: 52226
Fasit:
 1. x = 70
 2. y = 8
 3. a = 5

9

ID: 115600
Fasit:

 y=118 

10

ID: 115831
Fasit:

 1:3x+2y=36x+4y=5