Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 125937

Skriv en verditabell for grafen, y=2x23, der x-verdiene er 0, 1, 2, 3 og 4.

2

ID: 126625

Hvilke likningssett ser vi? Finn løsningene.

3

ID: 126541

Løs andregradslikningen grafisk:

 x2x6=0

4

ID: 125903

Tegn grafen y=13x2+23x i et koordinatsystem.

5

ID: 126626

Hvilke likningssett ser vi? Finn løsningene.

6

ID: 126425

Figuren viser en grafisk løsning til 2x4=2x+4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilken side av likningen tilsvarer blå, og hvilken tilsvarer rød?

Hva er løsningen av likningen?

7

ID: 126961

To linjer skjærer verandre i punktet (2,3), slik at den ene linja har skjæringspunkt i -1, og vinkelen mellom de to linjene er 90o

Finn et uttrykk for de to linjene.

8

ID: 127116

Lars skal lage et rektangulært Svømmebasseng langs langsiden av huset sitt. Rundt bassenget vil han ha et gjerde, men det skal ikke være inntil veggen (dvs. bare rundt tre sider av bassenget). Lars har bare 40 meter gjerde, og kan ikke skaffe mer.

Hvor lange må sidene være for at bassenget skal ha størst mulig areal?

9

ID: 127026

x og y er proporsjonale med proporsjonalitetsfaktor lik -1. Skisser grafen til y.

10

ID: 126990

Et rektangel har hjørner i punktene:

(4,2),(3,4),(3,1) og (2,1).

Beskriv området til rektangelet ved hjelp av fire ulikheter.

Fasit

1

ID: 125937
Fasit:

 

x |   y

0 |  -3

1 |  -1

2 |  5

3 |  15

4 |   29

2

ID: 126625
Fasit:

Likningssettene:

 y=35x2y=17x+1 

Løsningene:

 x=214=5,25y=74=1,75

3

ID: 126541
Fasit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 x=2 og x=3.

4

ID: 125903
Fasit:

5

ID: 126626
Fasit:

Likningssettene:

 y=23x3y=45x 

Løsningene:

 x=45222,05y=18111,64

6

ID: 126425
Fasit:

Venstreside: blå

Høyreside: rød

Løsning: x=2 

7

ID: 126961
Fasit:

 y=2x1y=12x+4 

8

ID: 127116
Fasit:

Sidene: to sider er 10m og en er 20m.

Hint: Kall den ene siden for x og uttrykk arealet ved hjelp av x. Tegn grafen til arealet og se hvor det er størst.

9

ID: 127026
Fasit:

10

ID: 126990
Fasit:

y12xy2x+10y12x+52y2x5