Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 124804

Stian drømmer om et hus av sjokolade, men vil begynne i det små, og planlegger derfor å bygge et soverom av sjokolade. Han kan tenke seg et 3 m bredt, 6 m langt og 3 m høyt soverom. Trine synes Stian er forferdelig barnslig, og lurer på om han i det hele tatt har tenkt på hvor lang diagonalen i rommet kommer til å bli. Hvor lang blir den?

2

ID: 124838

Et parallellogram har sider 8 og 5. Avstanden mellom de to lengste sidene er 4. Hvor lang er den korteste diagonalen?

3

ID: 124828

Kantina på skolen til Karine er 30m lang, 20 m bred og det er 10 m under taket. Karine skal vaske klær, men har ikke noe godt sted å henge opp klærne sine, så hun sitter og lurer på om ikke hun kunne hengt opp en klessnor i kantina. Hun har mange klær hun skal vaske og vil derfor helst ha den så lang som mulig - hvor lang snor kan hun ha om den skal henge stramt?

4

ID: 124691

I en rettvinklet trekant er hypotenusen 61, og en katet 11. Hva er den andre kateten?

5

ID: 125012

En firkant har sider  (i rekkefølge med klokka) 2, 6, 9, 7. Står diagonalene normalt på hverandre?

6

ID: 124700

I en trekant er sidene 231, 281, 160. Hva er arealet?

7

ID: 124749

I et rektangel er sidene 33 og 56. Hvor lang er diagonalen?

8

ID: 124694

I en rettvinklet trekant er en katet 7, og hypotenusen 25. Hva er den andre kateten?

9

ID: 124845

I et parallellogram er sidene 17 og 12. Avstanden mellom de to korteste sidene er 15. Hvor lang er den korteste diagonalen?

10

ID: 124946

Ivan konstruerer et kvadrat ABCD med sidelengde 1. Han konstruerer så M, midtpunktet på AB, og konstruerer så en sirkel med sentrum i M og radius MC. Deretter forlenger han linje AB til den skjærer sirkelen i E. Hvor lang er AE?

Fasit

1

ID: 124804
Fasit:

7,35 m.

2

ID: 124838
Fasit:

6,41

3

ID: 124828
Fasit:

37,4 m.

4

ID: 124691
Fasit:

60

5

ID: 125012
Fasit:

Ja, for 22+92=62+72.

6

ID: 124700
Fasit:

22480. Trekanten er av pytagoras rettvinklet, så katetene står normalt på hverandre.

7

ID: 124749
Fasit:

65

8

ID: 124694
Fasit:

24

9

ID: 124845
Fasit:

15,52

10

ID: 124946
Fasit:

 1+52