Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 124705

Sant eller usant: Gitt lengdene av katetene i en rettvinklet trekant kan vi regne ut lengden av hypotenusen.

2

ID: 124755

I trekant ABC er vinkel B rett, AB=85, og AC=157. Hva er BC?

3

ID: 124746

I et rektangel er sidene 5 og 12. Hvor lang er diagonalen?

4

ID: 124744

Gitt to positive tall a,b, finnes det alltid en trekant med a som katet og b som hypotenus?

5

ID: 124789

Gunnar er 1,8 m høy, og står 0,5 m unna en vegg. Plutselig velter Gunnar, og stopper i det hodet hans treffer veggen. Gunnar er sterk, og har derfor ikke bøyd kroppen sin i det hele tatt. Hvor høyt oppe på veggen treffer hodet til Gunnar?

6

ID: 124756

I trekant ABC er AB=181, BC=19, og AC=180. Hva er vinkel C?

7

ID: 124669

I en rettvinklet trekant er katetene 9 og 12. Hva er hypotenusen?

8

ID: 124707

Sant eller usant: Gitt lengden av en katet og hypotenusen i en rettvinklet trekant kan vi regne ut lengden av den andre kateten.

9

ID: 124740

At en skjerm er N tommer betyr at diagonalen i skjermen er N tommer lang. I en standard TV-skjerm er den lange siden 169 ganger så lang som den korte. Hvor lang (i tommer) er den korte siden i en 22-tommersskjerm?

10

ID: 124775

En 4,5 m lang stige settes opp mot en vegg. Foten av stigen havner 2m unna veggen. Hvor høyt opp på veggen er toppen av stigen?

Fasit

1

ID: 124705
Fasit:

Sant.

2

ID: 124755
Fasit:

132

3

ID: 124746
Fasit:

13

4

ID: 124744
Fasit:

Ikke alltid. Hvis ba vil ikke hypotenusen være den lengste siden i trekanten, så da går det ikke. Ellers går det alltid.

5

ID: 124789
Fasit:

1,73 m.

6

ID: 124756
Fasit:

90 grader.

7

ID: 124669
Fasit:

15

8

ID: 124707
Fasit:

Sant.

9

ID: 124740
Fasit:

10,79

10

ID: 124775
Fasit:

Omtrent 4,03 m.