Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 118557

Hva skjer med volumet til en kjegle dersom radien firedobles, men høyden holdes intakt? Hva skjer dersom både radien og høyden firedobles?

2

ID: 118566

En halvkule har volum 134 cm3. Hva er diameteren?

3

ID: 118521

Dersom vi antar at planetene har en perfekt kuleform, hvor mange ganger større volum har Jupiter enn Jorda dersom vi får oppgitt at radien til Jorda er 6371 km og radien til Jupiter er 69910 km?

Rund av svaret til nærmeste hele tall.

4

ID: 118506

I denne oppgaven antar vi at jordkloden er en perfekt sfære, med radius 6371 km. Videre antar vi at Mars har en radius på 3390 km.

Hva er forholdet mellom volumet til Mars og forholdet til Jorda?

5

ID: 118010

Hvor mange liter rommer boksen?

6

ID: 118561

Thomas har laget en rekke kjegleformede kremmerhus av kjeks. Alle kremmerhusene er like store, og de har en radius på 1,5 cm og en høyde på 3,2 cm. Thomas ønsker å fylle kremmerhusene innvendig med flytende sjokolade. Han har tilgjengelig en kvart liter sjokolade.

Hvor mange fylte kremmerhus får han? (rund nedover til nærmeste heltall)

7

ID: 118710

Finn volumet av figuren

8

ID: 118755

Finn volumet av figuren

9

ID: 115248

Finn volumet til en sylinder med radius 3 m og høyde 7 m.

10

ID: 118559

Hvor mange desiliter rommer kjegla? Oppgi to desimaler etter komma i svaret.

Fasit

1

ID: 118557
Fasit:

I første tilfellet: Volumet blir 16 ganger så stort.

I andre tilfellet: Volumet blir 64 ganger så stort.

2

ID: 118566
Fasit:

Diameteren er på (ca.) 8 cm.

3

ID: 118521
Fasit:

Jupiters volum er 1321 ganger større.

4

ID: 118506
Fasit:

Forholdet er ca. 0,15.

5

ID: 118010
Fasit:

6 900 000 liter

6

ID: 118561
Fasit:

Han får (ca.) 33 fylte kremmerhus.

7

ID: 118710
Fasit:

42,5 m3

8

ID: 118755
Fasit:

 680,3m3680m3 

9

ID: 115248
Fasit:

197,8 m3

10

ID: 118559
Fasit:

2,89 dl