Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 117342

Finn omkretsen av figuren

2

ID: 116656

Finn omkretsen av figuren

3

ID: 117698

Dersom omkretsen av figuren er 16 cm, hva må y være?

4

ID: 116664

På figuren nedenfor ser du en skisse av en fotballbane. Vi har følgende mål på figuren:

Lengde: 105 m

Bredde: 68 m

"Sekstenmeter": Lengde 40,3 m og bredde 16,5 m

"Femmeter": Lengde 18,3 m og bredde 5,5 m

Midtsirkel diameter: 18,3 m

 

Hvor mange ganger rundt midtsirkelen må du løpe for å ha løpt like langt som du gjør om du løper rundt hele banen? Rund av til nærmeste hele tall.

5

ID: 117272

Finn omkretsen av figuren. Diameterne i halvsirklene er på 3,5 cm, 2 cm og 2,5 cm.

6

ID: 117173

Hvor mye større er omkretsen av det ytre kvadratet enn omkretsen av det indre?

Hint: Sett navn på sidene i firkantene og på diagonalen i den innerste firkanten. Bruk Pytagoras underveis i utregningen.

7

ID: 116677

Finn omkretsen av figuren

8

ID: 117259

Finn omkretsen av figuren når du får oppgitt at begge halvsirklene har en radius på 1,5 cm

9

ID: 116708

Finn omkretsen til figuren

10

ID: 116717

Finn omkretsen av figuren

Fasit

1

ID: 117342
Fasit:

88,2 cm

2

ID: 116656
Fasit:

27,8 dm

3

ID: 117698
Fasit:

 y=81+π1,9 cm

4

ID: 116664
Fasit:

124

5

ID: 117272
Fasit:

13,7 cm

6

ID: 117173
Fasit:

Omkretsen av det ytterste kvadratet er 2 ganger så stor som omkretsen av det innerste.

7

ID: 116677
Fasit:

12,9 cm

8

ID: 117259
Fasit:

14,6 cm

9

ID: 116708
Fasit:

13,7 dm

10

ID: 116717
Fasit:

26,9 dm