www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 117342

Finn omkretsen av figuren

Figuren består av to trekanter som har et hjørne felles (og ikke overlapper ellers). Begge har en side på 14,7 cm, og begge har vinkel på 60 grader. I det felles hjørne  er det tegnet inn en vinkel på 120 grader (dvs. vinkelen mellom en kant i den ene trekanten og en kant i den andre som møtes i hjørnet).

2

ID: 116656

Finn omkretsen av figuren

Figuren består er et rektangel minus en halvsirkel på hver (loddrette ende) dvs. omkretsen er summen av de to vannrette sidene i rektanglet pluss omkretsen av de to halvsirklene. Den vannrette siden i rektanglet har lengde 78 cm, og den loddrette har lengde 3,9 dm. Sistnevnte er også diameter i begge halvsirklene.

3

ID: 117698

Dersom omkretsen av figuren er 16 cm, hva må y være?

Randen til figuren består av tre av sidene i et rektangel, samt en halvsirkel. Langsiden er på 4 cm (og to av disse sidene er med), og kortsiden har lengde y, som også er diameter i halvsirkelen.

4

ID: 116664

På figuren nedenfor ser du en skisse av en fotballbane. Vi har følgende mål på figuren:

Lengde: 105 m

Bredde: 68 m

"Sekstenmeter": Lengde 40,3 m og bredde 16,5 m

"Femmeter": Lengde 18,3 m og bredde 5,5 m

Midtsirkel diameter: 18,3 m

 

Hvor mange ganger rundt midtsirkelen må du løpe for å ha løpt like langt som du gjør om du løper rundt hele banen? Rund av til nærmeste hele tall.

Fotballbane. Mål oppgitt i oppgaveteksten.

5

ID: 117272

Finn omkretsen av figuren. Diameterne i halvsirklene er på 3,5 cm, 2 cm og 2,5 cm.

Figur som er omrisset av tre halvsirkler og et rett linjestykke på 1,1 cm.

6

ID: 117173

Hvor mye større er omkretsen av det ytre kvadratet enn omkretsen av det indre?

Hint: Sett navn på sidene i firkantene og på diagonalen i den innerste firkanten. Bruk Pytagoras underveis i utregningen.

Kvadrat innskrevet i sirkel, som igjen er omskrevet av et større kvadrat. Diagonalen i det innerste kvadratet er altså lik radien i sirkelen, som igjen er lik siden i det ytterste kvadratet.

7

ID: 116677

Finn omkretsen av figuren

Figuren er sammensatt av et kvadrat med sidelengde 2 cm og fire rettvinklede trekanter. Alle trekantene er like store, og den lengste kateten i hver av dem ligger inntil hver sin side i kvadratet. Den minste kateten i en slik trekant har lengde 1 cm.

8

ID: 117259

Finn omkretsen av figuren når du får oppgitt at begge halvsirklene har en radius på 1,5 cm

Figur formet som et hjerte. Den er omrisset av to halvsirkler og to rette linjestykker. Linjestykkene har begge lengde 2,6 cm.

9

ID: 116708

Finn omkretsen til figuren

Figuren er et parallellogram der den ene siden er 4 dm og der den andre siden er hypotenusen i en rettvinklet trekant med kateter som begge har lengde 2 dm.

10

ID: 116717

Finn omkretsen av figuren

På figuren ser vi et rektangel med sider 4,1 dm og 8 dm. Sidene på 4,1 dm er loddrette, og inntil den loddrette siden til høyre er det lagt til en halvsirkel (som altså har diameter 4,1 dm). Den totale omkretsen blir altså tre av sidene i rektanglet pluss halvsirkelbuen.

Fasit

1

ID: 117342
Fasit:

88,2 cm

2

ID: 116656
Fasit:

27,8 dm

3

ID: 117698
Fasit:

 y=81+π1,9 cm

4

ID: 116664
Fasit:

124

5

ID: 117272
Fasit:

13,7 cm

6

ID: 117173
Fasit:

Omkretsen av det ytterste kvadratet er 2 ganger så stor som omkretsen av det innerste.

7

ID: 116677
Fasit:

12,9 cm

8

ID: 117259
Fasit:

14,6 cm

9

ID: 116708
Fasit:

13,7 dm

10

ID: 116717
Fasit:

26,9 dm