Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 117220

Finn omkretsen av figuren

2

ID: 117642

Finn et uttrykk for omkretsen av figuren, gitt ved a. Hva blir omkretsen dersom a=7,5 dm?

3

ID: 117373

Finn omkretsen av figuren

4

ID: 117215

Finn omkretsen

5

ID: 117438

Finn omkretsen av figuren. Oppgi svaret med to desimaler etter komma.

6

ID: 117259

Finn omkretsen av figuren når du får oppgitt at begge halvsirklene har en radius på 1,5 cm

7

ID: 117520

Finn omkretsen (figuren i midten er en regulær mangekant, og figuren til høyre er et kvadrat)

8

ID: 116628

Finn omkretsen av figuren

9

ID: 116573

Finn omkretsen av det figuren

10

ID: 115156

Finn omkretsen til figuren

Fasit

1

ID: 117220
Fasit:

25,5 cm

2

ID: 117642
Fasit:

Omkretsen blir O=(4+π)a7,14a

Dersom a=7,5 dm blir O=53,6 dm

3

ID: 117373
Fasit:

23,1 cm

4

ID: 117215
Fasit:

13,6 dm

5

ID: 117438
Fasit:

16,28 cm

6

ID: 117259
Fasit:

14,6 cm

7

ID: 117520
Fasit:

83,3 dm

8

ID: 116628
Fasit:

21,6 cm

9

ID: 116573
Fasit:

7,5

10

ID: 115156
Fasit:

18 cm