www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 117220

Finn omkretsen av figuren

Mangekant med følgende (fire) sider: 8,1 cm, 9,2 cm, 4 cm og 4,2 cm

2

ID: 117642

Finn et uttrykk for omkretsen av figuren, gitt ved a. Hva blir omkretsen dersom a=7,5 dm?

På figuren ser du et rektangel med en halvsirkel festet oppå den øvre langsiden. Rektanglet har lengde 2a og bredde/høyde a. Diameteren i halvsirkelen er også 2a.

3

ID: 117373

Finn omkretsen av figuren

På figuren ser du en likesidet trekant med lengde 5,1 cm. Festet til den ene siden er en sirkelsektor på 87.9 grader (radien er lik siden i trekanten).

4

ID: 117215

Finn omkretsen

Sekskant med følgende sidelengder: 1,8 dm, 2,1 dm, 2,4 dm, 2,3 dm, 2,7 dm og 2,3 dm

5

ID: 117438

Finn omkretsen av figuren. Oppgi svaret med to desimaler etter komma.

Flaten som figuren avgrenser kan beskrives på følgende vis: den består av et rektangel, to kvadrater og tre halvsirkler. Rektanglet har dimensjon 2 cm x 3 cm. Langsidene står vertikalt, og midt på hver av dem er det festet et kvadrat sidelengde 1 cm. Videre er det festet en halvsirkel til hver av disse kvadratene  ("utover" mot venstre/høyre for det venstre/høyre kvadratet)
På den øverste horisontale siden i rektanglet (den ene kortsiden) er det festet en litt større halvsirkel.

6

ID: 117259

Finn omkretsen av figuren når du får oppgitt at begge halvsirklene har en radius på 1,5 cm

Figur formet som et hjerte. Den er omrisset av to halvsirkler og to rette linjestykker. Linjestykkene har begge lengde 2,6 cm.

7

ID: 117520

Finn omkretsen (figuren i midten er en regulær mangekant, og figuren til høyre er et kvadrat)

Figuren består av en regulær 7-kant i midten, med sidelengde 8 dm. Festet til en av kantene på høyre side er et kvadrat, og festet til en av kantene på motsatt side er det en likebeint, rettvinklet trekant (dvs. begge katetene har lengde 8 dm).

8

ID: 116628

Finn omkretsen av figuren

Figuren kan f.eks. bygges opp av tre rektangler, to vannrette og et loddrett. Begge de vannrette rektanglene har lengde 3,6 cm og høyde 1,2 cm. Øverst på figuren har vi et slikt rektangel, og til det loddrette rektanglet ligger inntil dette på venstre side. Dette rektanglet har bredde 1,2 cm. Nedenfor dette ligger så det andre vannrette rektanglet. Til sammen danner figuren noe som kan minne om en "firkantet C". 

Lengden av venstre kant av figuren, dvs. lengden i det midterste rektanglet pluss to "breddelengder" av den andre typen, er 4,8 cm.

9

ID: 116573

Finn omkretsen av det figuren

På figuren ser du et kvadrat med sidelengde 1,2. Inntil hver side i kvadratet er det en halvsirkel (som derfor har diameter 1,2).

10

ID: 115156

Finn omkretsen til figuren

Figuren består av et kvadrat med sider på 3 cm, samt en rettvinklet trekant der katetene har lengde 3 cm og 4 cm. Den minste kateten er en av sidene i kvadratet.

Fasit

1

ID: 117220
Fasit:

25,5 cm

2

ID: 117642
Fasit:

Omkretsen blir O=(4+π)a7,14a

Dersom a=7,5 dm blir O=53,6 dm

3

ID: 117373
Fasit:

23,1 cm

4

ID: 117215
Fasit:

13,6 dm

5

ID: 117438
Fasit:

16,28 cm

6

ID: 117259
Fasit:

14,6 cm

7

ID: 117520
Fasit:

83,3 dm

8

ID: 116628
Fasit:

21,6 cm

9

ID: 116573
Fasit:

7,5

10

ID: 115156
Fasit:

18 cm