Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 115243

Finn arealet av figuren

2

ID: 115956

Finn arealet av trapeset

3

ID: 116120

Finn arealet av parallellogrammet

4

ID: 116139

Finn arealet av figuren

5

ID: 116242

Finn arealet av det skraverte området når vi får oppgitt følgende mål:

AB= 8.2 dm

EC= 3,5 dm

AC= 9, 0 dm

6

ID: 116264

Finn arealet av figuren

7

ID: 115151

Hva er arealet av figuren?

8

ID: 116052

Finn arealet av det grå området

9

ID: 116250

Finn arealet av trapeset. Oppgi svaret med en desimal etter komma.

10

ID: 116192

Nedenfor ser du en tegning av en fotballbane. Målene oppgitt på figuren er som følger:

Lengde: 105 m

Bredde: 68 m

Lengde "5-meter": 18,3 m

Bredde "5-meter": 5,5 m

Lengde "16-meter": 40,3 m

Bredde "16-meter": 16,5 m

Diameter midtsirkel: 18,3 m

 

Hva er arealet av den delen av banen som er utenfor de to "16-meterne" og utenfor midtsirkelen?

 

Fasit

1

ID: 115243
Fasit:

5,0 cm2

2

ID: 115956
Fasit:

34 cm2

3

ID: 116120
Fasit:

9,0 cm2

4

ID: 116139
Fasit:

15,8 dm2

5

ID: 116242
Fasit:

44,3 dm2

6

ID: 116264
Fasit:

7,6 dm2

7

ID: 115151
Fasit:

15 cm2

8

ID: 116052
Fasit:

40, 3 m2

9

ID: 116250
Fasit:

12,0 m2

10

ID: 116192
Fasit:

5547,2 m2