www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 115243

Finn arealet av figuren

Figuren består av to rettvinklede trekanter og en halvsirkel. Den ene trekanten har kateter med lengde 1 cm og 2 cm, den andre 1,5 cm og 2 cm. Halvsirkelen har diameter lik hypotenusen til den andre trekanten.

2

ID: 115956

Finn arealet av trapeset

Trapes der de parallelle sidene har lengde 5 cm og 12 cm, og der høyden er 4 cm

3

ID: 116120

Finn arealet av parallellogrammet

Parallellogram med grunnlinje på 3,7 cm. Høyden er den lengste kateten i en rettvinklet trekant med hypotenus på 2,8 cm. Den ene vinkelen i trekanten er på 60 grader.

4

ID: 116139

Finn arealet av figuren

Figuren består av en trekant og et trapes. Trapeset har høyde 1 dm, og de parallelle sidene har lengder 6 dm og 8 dm. Trekanten har grunnlinje 7 dm. Høyden er den korteste kateten i en rettvinklet trekant der den ene vinkelen er på 30 grader. Hypotenusen er på 5 dm.

5

ID: 116242

Finn arealet av det skraverte området når vi får oppgitt følgende mål:

AB= 8.2 dm

EC= 3,5 dm

AC= 9, 0 dm

På figuren er det et rektangel og to rettvinklede trekanter ABC og ADE, der det skraverte området består av rektanglet og den minste trekanten (ADE). Den ene siden i rektanglet er på 6,1 dm, mens den andre siden er lik siden AD i det minste rektanglet (en katet). Vinkel EAD=90 grader, det samme er CAB. Vinklene ADE og ABC er også like store.

6

ID: 116264

Finn arealet av figuren

To sirkelsektorer, med hhv 95 og 122 grader. Begge har radius 2 dm.

7

ID: 115151

Hva er arealet av figuren?

Figuren består av et kvadrat med sidelengde 3 cm og en rettvinklet trekant der katetene har lengde 3 cm og 4 cm. Den minste kateten er en side i kvadratet.

8

ID: 116052

Finn arealet av det grå området

Det grå området består av et rektangel og en halvsirkel. Rektanglet har sider på 7,7 m og 2,1 m. Den lengste siden i rektangelet utgjør også den ene kateten i en rettvinklet trekant, der hypotenus er diameteren i halvsirkelen. Den minste kateten er på 1,5 m.

9

ID: 116250

Finn arealet av trapeset. Oppgi svaret med en desimal etter komma.

På figuren ser vi et trapes ABCD der de parallelle sidene er AB=3,00 m og CD=1,00 m. Det er også markert to andre punkter E og F på trapeset, og EBF danner en rettvinklet trekant med hypotenus BF=3,16 m og (lengste) katet EF=3,00 m. Denne trekanten er formlik med en annen rettvinklet trekant som har hypotenus lik BC=6,30 m og (lengste) katet lik høyden i trapeset.

10

ID: 116192

Nedenfor ser du en tegning av en fotballbane. Målene oppgitt på figuren er som følger:

Lengde: 105 m

Bredde: 68 m

Lengde "5-meter": 18,3 m

Bredde "5-meter": 5,5 m

Lengde "16-meter": 40,3 m

Bredde "16-meter": 16,5 m

Diameter midtsirkel: 18,3 m

 

Hva er arealet av den delen av banen som er utenfor de to "16-meterne" og utenfor midtsirkelen?

 

Fotballbane med lengde 105 m og bredde 68 m. "Femmeterboksen" er et rektangel med lengde 18,3 m og bredde 5,5 m. "Sekstenmeterboksen" er et rektangel med lengde 40,3 m og bredde 16,5 m. Midtsirkelen har diameter 18,3 m.

Fasit

1

ID: 115243
Fasit:

5,0 cm2

2

ID: 115956
Fasit:

34 cm2

3

ID: 116120
Fasit:

9,0 cm2

4

ID: 116139
Fasit:

15,8 dm2

5

ID: 116242
Fasit:

44,3 dm2

6

ID: 116264
Fasit:

7,6 dm2

7

ID: 115151
Fasit:

15 cm2

8

ID: 116052
Fasit:

40, 3 m2

9

ID: 116250
Fasit:

12,0 m2

10

ID: 116192
Fasit:

5547,2 m2