Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Sannsynlighet (del II)

Sannsynligheten for en hendelse uttrykker hvor sikre eller usikre vi er på at hendelsen inntreffer. Hvis vi er helt sikre på at en hendelse skal skje, sier vi at sannsynligheten for at den inntreffer er lik 1, eller 100%. Dersom det er helt umulig at den inntreffer, er sannsynligheten lik 0.

Som oftest kan vi ikke forutsi resultatet på forhånd, og da sier vi at vi har med et tilfeldig eller stokastisk forsøk å gjøre. I et stokastisk forsøk der resultatet er tilfeldig, er sannsynligheten for at vi ender opp med en av alle mulighetene lik 1. For eksempel er det like stor sjanse for å få mynt som kron i et vanlig, rettferdig myntkast. Vi sier at vi har to mulige utfall, mynt og kron, og det er 50% sannsynlighet for hvert av utfallene.

For å ha en gyldig sannsynlighetsmodell må følgende betingelser være oppfylt:

 • Sannsynligheten for hvert utfall er alltid mellom 0 og 1 (inklusiv).
 • Sannsynlighetene for alle de mulige utfallene utgjør 100% til sammen.

Begrep

 • Sannsynlighet

  Sannsynligheten for noe forteller hvor sikkert eller usikkert det er at en hendelse skal skje.
  En sannsynlighet er minst 0 og maks 1.

  Sannsynlighet 0 betyr at en hendelse helt sikkert ikke skjer.
  Sannsynlighet 1 betyr at en hendelse helt sikkert skjer.

  Når du kaster mynt og kron, er sannsynligheten for å få mynt 0,5 og kron 0,5.

  Sannsynligheten for å få mynt eller kron er 1.

Hopp over bunnteksten