Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Ulikheter

Likninger handler om sammenhenger mellom størrelser, der vi matematisk gjør bruk av tegnet =. Ulikheter brukes når vi vil sammenligne størrelser, og vi har fire ulikhetstegn:

• >, ’større enn’.

• , ’større enn eller lik’.

• <, ’mindre enn’.

•  , ’mindre enn eller lik’.

Alle tall kan sammenliknes, og vi bruker noen bestemte ord om tall sammenliknet med tallet 0:

• a>0 betyr at a er strengt positivt (kan ikke være 0)

• a0 betyr at a er positivt (kan være 0)

• a<0 betyr at a er strengt negativt (kan ikke være 0)

• a0 betyr at a er negativt (kan være 0)

Tallet 0 er spesielt, og er både positivt og negativt.

Vi kan altså bruke ordet ’strengt’ hvis vi ønsker å understreke at et tall ikke er 0. Tilsvarende har vi ordet ’ekte’ til bruk når vi vil understreke at to tall ikke er like. For eksempel leses a>b ’a ekte større enn b’, mens ab leses ’a større enn eller lik b’. I det siste tilfellet kan tallene a og b være like.

Tilsvarende som for likninger, vil forskjellige problemer kunne gi opphav til lineære ulikheter, andregradsuliketer, irrasjonale ulikheter, osv.

Hopp over bunnteksten