Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Tall, mengder og tallsystemer

Tall brukes overalt. Vi ser tall på busstabeller, i aviser, på kalenderen, på klokka og så videre. Visste du at i det gamle Egypt brukte de ikke desimaltall, bare enkelte brøker? Det var først på 1500-tallet at desimaltall og negative tall ble innført i Europa. Det skapte mange store filosofiske og teologiske diskusjoner. I lynkurset vil vi se på mengder og da spesielt de viktige tallmengdene.

Hva har gått i glemmeboken?  Ta en rask test her!

Begrep

 • Brøk

  Brøk er et rasjonalt tall der teller og nevner er hele tall. Det er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon. Nevneren må være forskjellig fra null.

  Brøk kan sees som et tall på tallinja eller som del av en mengde.

 • Desimaltall

  Desimaltall er tall som inneholder komma.

  Eksempel: 2,34 og 18,001

  Sifrene som følger etter komma, kalles desimaler.

 • Negative tall

  Tall som er mindre enn null, kalles negative tall. Vi viser at tallet er negativt ved å sette — foran tallet.

  Eksempel: 3, som leses minus tre.

 • Null

  Null er tegnet for tom plass i posisjonssystemet. Null er noe som må finnes for å angi at ingenting finnes. Slik kan nullens magi beskrives.